№ 12 (2019)

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Випуск 12

DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-12

Зміст

Статті

ОЦІНКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ 8-Х КЛАСІВ PDF
С. Ю. Герасименко, Е. О. Жигульова 7-10
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ БЕГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СТИПЛЬ-ЧЕЗ PDF
И. В. Деркаченко, Н. В. Мыцыков, С. С. Деркаченко 11-15
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІВ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
А. В. Касьян 16-21
ЗДОРОВ'Я В СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Т. Г. Кириченко 22-27
ДИНАМІКА ЗМІН У МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОМУ СТАНІ ТА ЗДОРОВ’Ї ВОЛЕЙБОЛІСТОК ЗА ПЕРІОД ФОРМУВАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
А. А. Ковальчук, О. В. Ковальчук 28-32
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ ДЕТЕЙ 11–13 ЛЕТ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В КИКБОКСИНГЕ PDF
Г. Л. Кравцова, Е. П. Коростиленко 33-38
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКОСТІ ТА ГНУЧКОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФУТБОЛУ PDF
О. В. Куценко 39-42
ОСОБЛИВІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА РЕКРЕАЦІЯ У САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДАХ» У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРА З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ PDF
О. П. Ляска 43-49
РУХОВА КУЛЬТУРА ЯК КОМПОНЕНТ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. В. Отравенко 50-54
МЕТОДИКА ТА РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ PDF
В. М. Поливач 55-59
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ СТУДЕНТАМИ ЗВО СПОРТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В РАМКАХ ПРОЦЕСУ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Т. В. Прищепа, Н. Л. Коваленко 60-64
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ PDF
С. В. Радионов, Е. В. Димитренко 65-70
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ PDF
О. И. Самолюк 71-77
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ФУТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД РІЗНИХ АМПЛУА PDF
А. І. Самусь 78-82
ИННОВАЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ (СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ) PDF
В. А. Тищенко, Г. А. Лисенчук 83-87
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАНЯ І СПОРТУ РУМУНІЇ ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМКОМ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ (1948–1989 рр.) PDF
О. О. Цибанюк 88-92
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ВОПРОСАХ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СПОРТЕ PDF
М. А. Чистякова, А. П. Шишкин 93-98
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КРОСФІТУ PDF
О. Д. Шинкарьова 99-102
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ БІГ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ PDF
М. Ю. Ячнюк, І. О. Ячнюк, Ю. Б. Ячнюк 103-106