Про журнал

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

ISSN 2309-8082

ISSN 2786-4790 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
КВ № 20175-9975 ПР від 05.07.2013 р.

Анонси

Поточний номер

№ 29(1) (2024): Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі.
Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.

Опубліковано: 2024-05-06

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, галузь «Педагогічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р.)

Вісник включено до науково-метричних баз:

Google Scholar

Index Copernicus індекс (ICV 2013 : 5.86, ICV 2014 : 29.47) (Польща)

CEJSH (the Сentral european journal of social sciences and humanities) (Польща)

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 6 від 23.05.2019 р.)

Виходить 4 рази на рік. Заснований у 2013 році.

Адреса редакції:

вул. Огiєнкa, 61

м. Кам’янець-Подільський,

Україна

http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/ E-mail: 1876543@i.ua

DOI: 10.32626/2309-8082.2019-12