Про журнал

Галузь та проблематика

У віснику вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання, спорту і здоров’я людини різних груп населення. Матеріали друкуються в авторській редакції.
Адресується науковим, науково-педагогічним, педагогічним, культурно-освітнім працівникам, вчителям фізичної культури, фахівцям з фізичної реабілітації, вчителям основ здоров’я, тренерам з видів спорту, докторантам та аспірантам.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Міжнародні наукометричні бази даних

Вісник включено до науково-метричних баз: