Редакційний штат

Головний редактор

G. A. Iedynak, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна, Ukraine

Редакційна колегія

N. Bahmat, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

O. Blavt, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

А. Bosenko, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна

М. М. Vasylenko, Національний університет фізичного вихо вання і спорту України, Україна

L. Galamanzhuk, Кам’янець-Поділь- ський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Аркадій Мажец, Академія імені Яна Длугоша, м. Ченстохова, Республіка Польща

A. Popovich, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

K. Prontenko, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Україна

S. Putrov, Національний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

L. Sushchenko, Національний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

А. О. Bodnar, Кам’янець-Подільський націо- нальний університет імені Івана Огієнка, Україна

M. Dutchak, Національний університет фізичного виховання і спорту України

V. Koryahin, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

N. Nesterchuk, Національний університет водного транспорту та природоко- ристування, Україна

O. Olkhovyі, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

M. Pszybysz-Zaremba, Державний університет прикладних наук в Скерневіце, Польща

S. Romanchuk, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

O. Klyus, Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

V. А. Mazur, Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

M. Prozar, Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

І.І. Стасюк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Yu. Yurchyshyn, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна