Редакційний штат

Міжнародна редакційна колегія

 1. І.О. Кучинська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 2. М.Г. Чобітько, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ
 3. Р.Б. Чаплінський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 4. Т.М. Христич, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 5. О.А. Томенко, Сумський держаний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 6. І.І. Стасюк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 7. Д.М. Солопчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 8. Д.Д. Совтисік, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 9. О.О. Приймаков, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ
 10. Н.Є. Пангелова, Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 11. С.П. Миронова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 12. В.В. Мендерецький, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 13. Данута Мажец, Академія імені Яна Длугоша, м. Ченстохова, Республіка Польща
 14. Г.А. Лісенчук, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ
 15. М.С. Солопчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 16. В.М. Костюкевич, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
 17. А.В. Заікін, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 18. Е.О. Жигульова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 19. С.І. Жевага, Національна академія внутрішніх справ
 20. В.І. Євдокимов, Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди
 21. Е.Ю. Дорошенко, Запорізький державний медичний університет
 22. Л.Д. Гурман, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 23. С.О. Ганаба, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 24. Е.С. Вільчковський, Академія педагогічних наук України, Гуманітарно-природничий університет імені Яна Кохановського, м. Кельце, Республіка Польща та Луцький національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
 25. О.А. Архипов, Інститут фізичного виховання та спорту, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна
 26. Г.М. Арзютов, Академії наук національного прогресу, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання, олімпійських і масових видів спорту, Інститут фізичного виховання та спорту, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 27. М.О. Чистякова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
 28. М.Д. Зубалій, Академія наук національного прогресу, лабораторія фізичного розвитку науково-дослідного Інституту проблем виховання, Національна Академія педагогічних наук України

Міжнародна наукова рада

 1. В.В. Абрамова, Придністровський держаний університет імені Т. Г. Шевченко, м. Тирасполь, Придністровська Молдавська республіка
 2. В.Ф. Гуцу, Придністровський держаний університет імені Т. Г. Шевченко, м. Тирасполь, Придністровська Молдавська республіка
 3. І.М. Конет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 4. Аркадій Мажец, Академія імені Яна Длугоша, м. Ченстохова, Республіка Польща
 5. Марек Палюх, Жешівський університет, м. Жешів, Республіка Польща
 6. Емілія Янігова, Католицький університет, м. Ружомберок, Словаччина