Редакційний штат

Головний редактор:

Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0002-6865-0099; Scopus AuthorID: 57194696615; Web of Science ResearcherID: G-2352-2019.

Відповідальний секретар:

Чистякова Марина Олександрівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0003-1626-1005

Редакційна колегія

Блавт Оксана Зіновіївна, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна); https://orcid.org/0000-0001-5526-9339; Scopus AuthorID: 35867792400; Web of Science ResearcherID: AAA-5091-2020.

Босенко Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Україна); https://orcid.org/0000-0003-3472-0412; Scopus AuthorID: 6603479141; Web of Science ResearcherID: H-9653-2018.

Василенко Марина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет фізичного вихо вання і спорту України (Україна); https://orcid.org/0000-0001-6086-1804; Scopus AuthorID: 57201424411.

Галаманжук Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0001-9359-7261; Scopus AuthorID: 57194713001; Web of Science ResearcherID: G-1670-2019.

Ковачова Б., доктор педагогічних наук, доцент, Католицький університет у Ружомбероку (Словаччина);

Маржец А., доктор педагогічних наук, професор, Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохова (Республіка Польща); https://orcid.org/0000-0002-5602-5691; Scopus AuthorID: 57210370586; Web of Science ResearcherID: Y-9125-2019.

Попович Анжеліка Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0002-3428-9717.

Пронтенко Костянтин Віталійович, доктор педагогічних наук, доцент, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (Україна); https://orcid.org/0000-0002-0588-8753; Scopus AuthorID: 57200180679; Web of Science ResearcherID: AAF-2323-2019.

Путров Сергій Юрійович, доктор філософських наук, професор, Національний університет імені М. П. Драгоманова (Україна); https://orcid.org/0000-0002-2789-1355; Scopus AuthorID: 57202820401.

Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет імені М. П. Драгоманова (Україна); https://orcid.org/0000-0002-2461-3739; Scopus AuthorID: 57202818722.

Фаснерова М., доктор педагогічних наук, доцент, університет в Оломуце (Чехія).

Алєксєєв Олександр Олексійович, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0002-6950-4413; Scopus AuthorID: 57210840690.

Боднар Аліна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0002-8921-3656; Scopus AuthorID: 57205435911; Web of Science ResearcherID: G-5541-2019.

Дутчак Мирослав Васильович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України (Україна); https://orcid.org/0000-0001-6823-272X; Scopus AuthorID: 57194703137; Web of Science ResearcherID: E-9499-2018.

Корягін Віктор Максимович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна); https://orcid.org/0000-0003-1472-4846; Scopus AuthorID: 57191852326; Web of Science ResearcherID: AAB-9143-2020.

Нестерчук Наталія Євгенівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Національний університет водного транспорту та природокористування (Україна); https://orcid.org/0000-0003-2199-3403; Scopus AuthorID: 57208326040; Web of Science ResearcherID: D-2289-2019

Ольховий Олег Михайлович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Україна); https://orcid.org/0000-0003-2199-3403; Scopus AuthorID: 57190429418, 57217992975; Web of Science ResearcherID: V-5037-2017.

Пшибиш-Заремба Малгожата, доктор педагогічних наук, доцент, Державний університет прикладних наук в Скерневіце (Польща); https://orcid.org/0000-0003-2542-5104; Web of Science ResearcherID: U-5052-2018

Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Україна); https://orcid.org/0000-0002-2246-6587; Scopus AuthorID: 57209355838; Web of Science ResearcherID: F-4011-2018.

Клюс Олена Анатоліївна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0003-4919-5323; Scopus AuthorID: 57195972397.

Мазур Валерій Анатолійович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); ; https://orcid.org/0000-0003-4860-0243; Scopus AuthorID: 57195976237.

Прозар Микола Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0003-0833-9685; Scopus AuthorID: 57195975489; Web of Science ResearcherID: AAI-6789-2021.

Стасюк Іван Іванович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0002-4504-5902; Scopus AuthorID: 57195515685; Web of Science ResearcherID: G-4841-2019.

Юрчишин Юрій Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна); https://orcid.org/0000-0002-0404-9384; Scopus AuthorID: 57195971343; Web of Science ResearcherID: G-5674-2019.