Том 2 (2008)

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 1.

DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2008-0

Зміст

Статті

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ФОРМ РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ PDF
Олександр Алєксєєв
ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Сергій Бабюк, Тетяна Ленська
ВПЛИВ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Геннадій Бесарабчук
ДИНАМІКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧНІВ 6-11 КЛАСІВ ТА ЇХ ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА PDF
Ольга Бодян
ПСИХО(САМО)РЕГУЛЯЦІЯ ЯК МЕТОД СВІДОМОЇ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДОПОМОГИ ШКОЛЯРАМ В ЇХ УЧБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ В ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ PDF
Генріх Весельський, Тетяна Ленська
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ PDF
Леонід Гурман, Василь Ліщук, Віктор Василенко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ PDF
Сергій Жевага, Володимир Білик, Галина Бикова
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РОДУ І СІМ’Ї ОЛЕКСІЯ БУТОВСЬКОГО PDF
Микола Зубалій
ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Майя Зубаль
ЗАКОНОМІРНІ ТЕНДЕНЦІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНО ЗДОРОВИХ І ДІВЧАТ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У 7-17 РОКІВ PDF
Геннадій Єдинак
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ PDF
Євген Козак, Микола Прозар
КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Андрій Ладиняк, Богдан Ладиняк
ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ СПОРТИВНИХ ІГОР ЯК ЗАСІБ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Едуард Левицький, Анатолій Шинкарюк
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП PDF
Валерій Мазур, Олександр Колісник
ДИНАМІКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ПІД ВПЛИВОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Володимир Мисів, Анатолій Іотко
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ PDF
Дмитро Невенгловський, Сергій Рябцев
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ «РОДИНА – ШКОЛА» PDF
Олександр Остапенко
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ PDF
Іван Павловський
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ PDF
Валентина Підлісна
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ З ВИКОРИСТАННЯМ АЕРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Тетяна Погребняк, Тетяна Ленська, Лариса Мельник
НАБУТТЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ – НЕОБХIДНIСТЬ СЬОГОДЕННЯ PDF
Ірина Райтаровська, Леонід Нестеряк
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Андрій Савченко
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЗІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Дмитро Солопчук, Микола Солопчук
АНАЛІЗ СТАНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Іван Стасюк
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДІВЧАТ І ХЛОПЦІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС PDF
Андрій Ільченко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ PDF
Станіслав Телебей
СТРУКТУРА ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Микола Тимчик
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ЗАВДАНЬ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ PDF
Борис Тімошенко, Тамара Чередніченко
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ PDF
Анатолій Шинкарюк, Едуард Левицький
КАТЕГОРІЯ ЗДОРОВ’Я І ПРОФЕСІЙНИЙ УСПІХ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Сергій Жевага
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ PDF
Тетяна Конькова
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Василь Кравець
ФОРМУВАННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ОСНОВ ПОЗИТИВНОГО (ВАЛЕОГЕННОГО) МИСЛЕННЯ PDF
Любов Співак
ПРОБЛЕМИ ВІДБОРУ В КУЛЬОВІЙ СТРІЛЬБІ PDF
Олександр Коваль