DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2008-0.%p

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

Леонід Гурман, Василь Ліщук, Віктор Василенко

Анотація


В статті розкриваються психолого-педагогічні особливості мотиваційної діяльності підлітків.


Ключові слова


мотивація; спорт; самовдосконалення; самооцінка; педагогічний процес; тренування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв М.Л. Мотиви навчання учнів. – К.: Радянська школа, 1974. – 118 с.

Амосов Н.А. Раздумья о здоровье. – М.: ФиС, 1987. – 64 с.

Андреева Е.В. Мотивационные факторы учебной деятельности школьников // Фізичне вих., спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: 36 Наук. пр. – Луцьк, 1999. – С.771-774.

Божович Л.И., Благонадежина Л.В. Изучение мотивации поведения детей и подростков. – М.: Педагогика, 1972. – 350 с.

Власюк Г.І. Мотивація фізкультурно-оздоровчих занять старшокласниць // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 40-річчю факультету фізичного виховання ТДТТТ “Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти”. – Київ-Тернопіль, 1997. – С. 34-36.

Кобринский М. Физическая культура и спорт подростка и здоровый образ жизни // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреація. IV Міжнародний науковий конгрес. – К., 2000.

Колычев В.А. Физическая культура и социальное здоровье населеня. – М.: Советский спорт, 1998. – 112 с.

Матукова Г. Фізична культура як якість особистості // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі ФК і С. – Львів, 2003. – Т.1. – С. 137-140.

Хутиев Т.В., Антомонов Ю.Г., Котова А.Б., Постовойт О.Г. Управление физическим состоянием организма. – М.: Медицина, 1991. – 256 с.

Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. – М.: Просвещение, 1969. – 317 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ