DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2008-0.%p

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РОДУ І СІМ’Ї ОЛЕКСІЯ БУТОВСЬКОГО

Микола Зубалій

Анотація


У даній статті розкрито історичні аспекти роду, сім’ї та юнацьких років Олексія Бутовського.


Ключові слова


рід; сім’я; батько; дід; мати; маєток; кадет; рота; кадетський корпус.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібліографічний довідник. Олексій Дмитрович Бутовський – апостол олімпійського руху сучасності. – Полтава: ТОВ „Копі-центр”, 2006. – 8 с.

Бутовський А.Д. Годы моего учения в Петровском Полтавском кадетском корпусе. Посвящается родному корпусу по случаю его 75 летия, 1840 – 1915. – Петроград: Типография М.М. Стасюлевича, 1915. – 53 с.

Бутовський А.Д. Прекратившийся род (Из воспоминаний А.Д. Бутовского). – Петроград: Типография Усова, 1915. – 53 с.

Бутовський А.Д. В родном гнезде. Летопись рода Бутовских. – Петроград, 1916. – 95 с.

Бутовський О.Д. Вибрані твори. Упорядники В.В. Драга, М.Д. Зубалій, друге видання, перебл. і допов. – К.: ВАТ „Поліграфкнига”, 2007. – 288 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ