DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2008-0.%p

ВПЛИВ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Геннадій Бесарабчук

Анотація


В даній статті автор розкриває результати наукового дослідження щодо методичних та психолого-педагогічних особливостей організації навчального процесу з учнями ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою по формуванню у них пізнавальних інтересів та їх впливу на готовність ліцеїстів до ведення здорового способу життя.


Ключові слова


навчальний процес; інтерес; ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеїст; готовність; здоровий спосіб життя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов М.М. Здоров’я. – К.: Нива, 1997. – 144 с.

Амосов М.М. Роздуми про здоров’я. – К.: Здоров’я, 1990. – 168 с.

Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. – М.: Мысль, 1970. – 183 с.

Апанасенко Г.Л. Валеология на рубеже веков // Фізична культура, спорт та здоров’я студентської молоді: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 4-16.

Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в Україні: Збірник науково-практичних статей / За заг. ред. В.М. Оржеховського. – К.: Майстер, 1999. – 120 с.

Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. – Грудень. – 1993. – №44. – 12 с.

Зайцев В.П. Валеология – учение о здоровье: Учебное пособие. – Харьков, 1996. – 160 с.

Основи валеології: Курс лекцій / В.І Берзінь, Л.С. Гармаш, Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 1997. – 88 с.

Плахтій П.Д., Славіна Н.С., Дарчук С.І., Дорош В.У. Про здоров’я і здоровий спосіб життя: Навчальний посібник/ Під загальною редакцією П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: Видавець Мошак М.І., 2004. –

С. 14-21.

Сухомлинська О.В. Цінності у вихованні дітей та молоді: стан розроблення проблеми // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 105-110.

Темко Т.Д. Основи формування системи виховання воїнів в Україні у період утвердження державності. – К.: Варта, 1997. – 288 с.

Царенко А.В., Яцук Р.Ф. Валеологія: Підр. для 8-9 кл. серед. загальноосвітніх шк. – К.: Генеза, 1998. – 136 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ