Том 2 (2009)

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 2.

DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0

Зміст

Статті

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ НЕПЕРЕРВНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Тетяна Бабюк, Сергій Бабюк
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ PDF
Геннадій Бесарабчук, Сергій Жевага, Михайло Коробка
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я PDF
Руслан Бутов
ВПЛИВ ГІМНАСТИКИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
Василь Василинюк
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Олег Вергуш
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ: НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ЗАНЯТТЯХ З ДІТЬМИ-ПІДЛІТКАМИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Генріх Весельський
ПЕДАГОГІЧНЕ МОТИВУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ PDF
Леонід Гурман
ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ PDF
Геннадій Єдинак, Володимир Мисів
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ PDF
Сергій Жевага
ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ ЯК ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ФІЗІОЛОГІЧНОГО РОСТУ І ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ PDF
Евеліна Жигульова, Григорій Дейбук
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДНИЙ РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ В ОНТОГЕНЕЗІ ШКІЛЬНОГО ПЕРІОДУ PDF
Майя Зубаль, Ігор Плонський
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК, ЩО ВИЗНАЧАЄ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
Андрій Ладиняк, Богдан Ладиняк
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ОРГАНІЗМ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я НАЛЕЖАТЬ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ PDF
Валерій Мазур, Олександр Колісник
КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ – НОВИЙ НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ PDF
Володимир Марчук, Віктор Нечаєв
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ В АСПЕКТІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ОЗДОРОВЧОГО ЗМІСТУ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ) PDF
Володимир Мисів, Олександр Скавронський
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Іван Павловський, Ігор Кіріллов
ПРОФІЛАКТИКА І КОРЕКЦІЯ ОСНОВНИХ ВІДХИЛЕНЬ У СТАНІ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Олександр Петров, Андрій Петров
ПІДХОДИ СЬОГОДЕННЯ ДО ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Валентина Підлісна
ТИП ВНД ТА ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ PDF
Петро Плахтій, Андрій Христофор, Тетяна Пастухова
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Тетяна Погребняк
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ НАРОДНИХ РУХЛИВИХ ІГОР ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Микола Прозар
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ОЗДОРОВЧОГО ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ PDF
Олександр Ротар
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА СТРЕС-РЕАКТИВНІСТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ PDF
Дмитро Совтисік
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Дмитро Солопчук, Сергій Жевага, Віктор Малюгін
АНАЛІЗ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Марина Хмара
РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОГУТНІЙ ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ PDF
Ростислав Чаплінський