DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0.%p

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ОЗДОРОВЧОГО ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ

Олександр Ротар

Анотація


В статті розглядається проблема формування здорового способу життя дітей під час літнього оздоровчого періоду. Впровадження методики загартування для підвищення функціонального стану організму дітей, використання, туризму як основного засобу попередження гіподинамії і збільшення дефіциту рухової активності, що підвищує адаптаційні процеси організму.


Ключові слова


здоровий спосіб життя; здоров’я; фізична підготовленість; функціональна підготовленість; гіподинамія; туризм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антропова М.В., Кузнецова В.І., Сальникова Г.А., Мартовський О.Н., Бубик А.М. Рухові можливості і їх взаємозв’язок з фізичним розвитком дітей шкільного віку

// Рад. педагогіка. – 1967. – № 3.

Войтенко В.П. Здоровье здоровых. – К.: Здоровье, 1991. – 112 с.

Горащук В.П. Теоретичні підходи до формування культури здоров’я школярів // Основи здоров’я і фізична культура, 2005. – № 5. – С. 10-13.

Закопайло С.А. Компоненти здорового способу життя старшокласників // Фізичне виховання в школі. – 2001. – №3. – С. 52-53; 2002. – № 1. – С. 54-55.

Лапаєнко С.В. Формування ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя: автореф. дис. ... канд. пед. наук (13.00.07) / Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2000. – 18 с.

Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000.

Охрімчук С.Ю. Рухова активність як основний компонент соціально здорового способу життя // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. праць / Укл. В.І. Судаков, М.В. Туленков. – К.: МАУП, 2000. – Вип. I. Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – С. 13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ