ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Автор(и)

  • Геннадій Єдинак Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Володимир Мисів Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0.%25p

Ключові слова:

діти з церебральним паралічем, фізичне виховання, нормативне забезпечення.

Анотація

Виявлено невирішеність проблеми нормативного забезпечення фізичного виховання дітей з церебральним паралічем. За даними наукової літератури основу його розроблення повинні складати загальноприйняті у такій практиці принципи, але виходячи зі специфіки мети процесу. За складом показників нормативне забезпечення повинно бути комплексне, оцінка – індивідуальна, сприяти розвитку дитини, формуванню інтересу і бажання до занять фізичним вихованням, стимулювати активність, реагувати на будь-які позитивні зрушення в показниках.

Біографії авторів

Геннадій Єдинак, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, професор

Володимир Мисів, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 164 с.

Быховская И.М. Человеческая телесность в социо-культурном измерении: традиции и современность: [учеб. пособие] / И.М. Быховская. – М.: ГЦОЛИФК «ОС РАН», 1993. – 179 с.

Гузій О.В. Комплексна фізична реабілітація учнів 13–15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання : дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Гузій Оксана Володимирівна. – Львів, 2002. – 169 с.

Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура (цель, содержание, место в системе знаний о человеке) / С.П. Евсеев // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 1. – С. 2-7.

Єдинак Г.А. Концептуальні положення безперервної фізкультурної роботи з учнівством, що має обмежені церебральним паралічем можливості / Г.А. Єдинак // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2003. – Вип. 6. – С. 120-126.

Ковінько М.С. Професійно-прикладна фізична підготовка учнів з церебральним паралічем в професійно-технічних закладах освіти: дис.... кандидата наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Ковінько Михайло Степанович. – Львів, 2002. – 199 с.

Круцевич Т.Ю. Модельно-целевые характеристики физического состояния в системе программирования физкультурно-оздоровительных занятий с подростками // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 1. – С. 23-30.

Ли Ен Сан. Разработка основных двигательных функций инвалидов с последствиями заболевания ДЦП : [метод. рекомендации] / С.Е. Ли. – М.: ВНИИФК, 1997. – 19 с.

Ли Ен Сан. Социально-педагогические аспекты и модифицированные методические приемы оздоровления инвалидов с последствиями заболевания детским церебральным параличом средствами физической культуры: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / С.Е. Ли. – М.: ВНИИФК, 1997. – 18 с.

Лях В.И. Критерии оценки успеваемости учащихся и эффективности деятельности учителя физической культуры : [метод. рекомендации] / Лях В.И. Кофман Л.Б., Мейксон Г.Б. – М., 1992. – 22 с.

Мерзлікіна О.А. Корекція фізичних вад підлітків 15-17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання: дис.... кандидата наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Мерзлікіна Ольга Анатоліївна. – Вінниця, 2002. – 193 с.

Спортивная метрология: учебник для ин-тов физ. культуры / [под ред. В.М. Зациорского]. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 256 с.

Стан здоров’я населення України та результати діяльності закладів охорони здоров’я: 2000 рік: щорічна доповідь / [заг. ред. В.Ф. Москаленка]. – К., 2001. – 34 с.

Шелков О.М., Мишарина С.Н. Технология контроля и управления развитием моторно-психических реакций у лиц с отклонениями в состоянии здоровья / О.М. Шелков, С.Н. Мишарина // Теория и практика физ. культуры. – 2003. – № 3. – С. 13-16.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підручник [для студ. пед. інститутів і університетів] / Б.М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – Частина 1. – 254 с.

Auxter D., Pyfer J. Principles and methods of adapted physical education and recreation: 5-th ed. – St. Louis, Missouri: The C.V. Mosby College Publishing, 1985. – 135 p.

Dursun E. et al. Ankle-foot orthoses: effect on gait in cerebral palsy // Disabil. Rehabil. – 2002. – Vol. 24. – № 7. – Р. 345-347.

Joyce L., Avoril M. Perceptual motor skill. – London: George Peabody college, 1973. – 167 p.

Kondo I. Evaluative Measure and Current Concept of Rehabilitation for Cerebral Palsied Children // Department of Rehabilitation Medicine, Institute of Brain Science, School of Medicine, Hirosaki University. – Tokio, 1999. – 39 p.

Kondo I., Iwata M. Gross motor function Classification System: Preliminary study for Japanise children // Amer. Journal Phys. Med. Rehabil. – 2003. – Vol. 82. – P. 89-95.

Russell D., Rosenbaum P., Gowland C. and al. Gross motor function measure manual: McMaster universal children’s development rehabilitation program, ChedokeMcMaster hospital and Hugh McMillan rehabilitation centre. – N.Y., 1990. – 68 p.

Seaman J.A., Depauv K.P. The new adapted physical education: a development approach. – Palo Alto: Mayfield pub., 1982. – 188 p.

Sociological abstracts. XIII-th world Congress of sociology, 18–23 July 1994, Bielefeld, Germany. – San Liego, 1994. – 392 p.

Trombly C.A. Occupational therapy for physical dysfunction: 2-nd ed. – Baltimore: Williams & Wilkins company, 1983. – 144 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2009-11-19