DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0.%p

АНАЛІЗ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Марина Хмара

Анотація


У даній статті проаналізовані результати впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів здоров’язберігаючих програм. Наведені причини відхилень у фізичному розвитку і стані здоров’я школярів та статистичні дані щодо стану здоров’я громадян України.


Ключові слова


Здоров’я; здоровий спосіб життя; рухова активність; фізична працездатність; фізична підготовленість; фізичний розвиток; фізичний стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов М.М. Роздуми про здоров’я. – К.: Здоров’я, 1990. – 168 с.

Домашенко А.В. Физическая подготовленность и здоровье населения – приоритетная задача государственного строительства // Фізична підготовленість та здоров’я населення : Зб. Матеріалів міжнародного наукового симпозіуму. – Одеса, 1998. – С.10-12.

Дубенчук А. Система роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів // Фізичне виховання в школі. – 2005. – № 3. – С. 33-36.

Дубогай О. Навчання в русі: Здоров’язберігаючі педагогічні технології в початковій школі. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ» : Вид. Л Галіцина, 2005. – 112 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю. – Ч.1. – Київ – Вінниця: Континент – ПРИМ, 1995. – 124 с.

Мокринська Л. Організація фізкультурно-оздоровчої системи в школі // Фізичне виховання в школі. – 2008. – № 6. – С. 8-10.

Ніколаєнко С. Поліпшення здоров’я дітей – запорука здоров’я нації // Фізичне виховання в школі. – 2006. – № 5. – С. 2-7.

Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших классах. – К., 1989.

Операйло С.І. Актуальність і проблеми модернізації системи фізичного виховання // Фізичне виховання в школі. – 2006. – № 1. – С. 3-5.

Популях А. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичного виховання в умовах ступеневої освіти // Фізичне виховання в школі. – К.: Педагогічна преса. – 2002. – № 4. – С. 35-38.

Статистичний щорічник України за 2007 рік. Державний комітет статистики України / За ред. О.Г. Осауленка; відповідальний за випуск П.П.Зобродський. – К.: Консультант, 2008.

Царик А.В. Актуальные проблемы формирования потребности человека в занятиях физической культурой и спортом : автореферат. дис… канд. пед. наук. – М., 1984. – 18 с.

Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. – Л., 1993. – 184 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ