Том 1 (2009)

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 2.