DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0.%p

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Євген Козак, Сергій Жевага

Анотація


В даній статі наведені матеріали які розкривають зміст і структуру ціннісного ставлення студентів вищих навчальних закладів до фізичної культури.


Ключові слова


фізична культура; ціннісне ставлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск : БГУ, 1974. – 174 с.

Кривошеєва Г.Л. До проблеми формування культури здоров’я студентів університету / Г.Л. Кривошеєва // Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. ін-ту імені П.Д. Осипенка. – Бердянськ, 2002. – С.171-178.

Психологічний словник / за ред. В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982.

Тинний В. Ідеї гуманізму в сучасній педагогіці / В. Тинний, В. Колечко // Вища школа. – 2002. – № 2-3. – С.72-78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ