DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0.%p

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖІНОЧОМУ СПОРТІ

Марина Чистякова, Олександр Шишкін

Анотація


У даній статті зроблена спроба розробки технологій, що дозволять цілеспрямовано впливати на формування знань пов’язаних з медико-біологічними особливостями жіночого організму.


Ключові слова


жіночий спорт; здоров’язберігаючі технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шахлина Л.Г. Функциональное состояние, физическая работоспособность квалифицированных спортсменок с учетом биологической цикличности женского организма // Наука в олимпийском спорте. – 1997. – № 16 – С. 84-90.

Федоров Л.П. Научно-методические основы женского спорта: Учебн. пособ. – Л.: ГДОИФК, 1987. – 54 с.

Похоленчук Ю.Г., Свечникова Н.В. Современный женский спорт. – К.: Здоровья, 1987. – 192 с.

Радзиевский А.Р. Биологические аспекты построения тренировочного процесса в женских видах спорта // Современный Олимпийский спорт. Тезисы докладов международного конгресса. – К.: КИФК, 1993. – С. 266-268.


Пристатейна бібліографія ГОСТ