DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0.%p

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА

Геннадій Усов

Анотація


Стаття присвячена впровадженню нових та перспективних технологій навчання, зокрема інформаційно-комунікаційним технологіям навчання у педагогічній діяльності педагога.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології навчання; комп’ютеризації освіти; інформаційна культура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. – М.: Педагогика, 1987. – 263 с.

Глушков В.М., Довгялло А.М., Машбиц Е.И. и др. Основные проблемы использования вычислительной техники в учебном процессе // Применение ЭВМ в учебном процессе: Сб. докл. научн.-технич. сем. / Под ред. А.И. Берга. – М.: Сов. радио, 1969. – С. 7-34.

Даценко І.І., Габович Р.Д., Йонда М.Є. Умови праці з комп’ютером і їх оптимізація: Науково практичне видання. – Львів, 1998. – 40 с.

Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 3-є вид., стер. – Л.: Львівськ. банк. коледж; К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 186 с.

Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол.; За ред. Ю.І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997. – 264 с.

Рубцов В.В. Логико-психологические основы использования компьютерных учебных средств в процессе обучения // Основы социально-генетической психологии. – М.; Воронеж, 1996. – С. 236-258.

Сумський В.І. Методика і теорія застосування ЕОМ у процесі вивчення фізики у педагогічних закладах: Монографія. – Вінниця: ВДПУ, 2003. – 380 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ