DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0.%p

ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Вадим Зданюк

Анотація


У статті висвітлюється процес формування рефлексивної компетентності майбутнього педагога з фізичної культури.


Ключові слова


рефлексивна компетентність; педагог; фізична культура; професійна діяльність; учні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акмеология: Учебник / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 313-314.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 20 с.

Кулюткин Ю.Н. Муштавинская И.В. Образовательные технологии и педагогическая рефлексия. – СПб.: ГУПМ, 2002. – 48 с.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 55-61.


Пристатейна бібліографія ГОСТ