DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2009-0.%p

ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Тетяна Ленська

Анотація


Дана стаття висвітлює, що заняття фізичною культурою і спортом допоможуть надовго зберегти безцінний дар природи – здоров’я. Фізичні вправи здійснюють регулюючий вплив на: обмін речовин, діяльність системи травлення, кістково-м’язовий апарат, розумову працездатність, серцево-судинну систему, систему дихання, функції печінки та ЦНС (центральної нервової системи).


Ключові слова


фізична культура; спорт; спосіб життя; хвороба; фізичні вправи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. – M.: Медицина, 1980. – 196 с.

Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания: Учебник для студентов физ. культуры педагогических институтов по спец. 03.03. «Физ. культура» / Под ред. Б.А. Ашмарина. – М.: Просвещение, 1990. – С. 270-271.

Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – К.: Здоров’я, 1987. – 224 с.

Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: Учеб. пособ. для студ. высших пед. учеб. зав. – М.: Академия, 2001. – 320 с.

Матвеев Л.П., Новиков А.Д. Теория и методика физического воспитания. – Изд. 2-е. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – С. 187-191.

Ніцеля О. Вплив фізичного навантаження на стан здорової функції // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. – Львів: ЛДІФК, 2000. – Вип. 4. – С. 328-330.


Пристатейна бібліографія ГОСТ