№ 13 (2019)

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Випуск 13

DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-13

Зміст

Статті

EATURES OF CHANGES IN INDIVIDUAL STATES OF THE NERVOUS SYSTEM OF STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUPS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION PDF
E. Bezgrebelnaya, V. Koryahin, O. Blavt 5-10
ZJAWISKA JĘZYKOWE W SCHIZOFAZJI DZIECIĘCEJ PDF
A. Jałowiecka-Frania 11-14
FEATURES OF FREE TIME PEDAGOGY IN THE CONDITIONS OF HEALTH PRESERVING STUDY OF STUDENTS PDF
N. Zavydivska, O. Zavydivska, O. Khanikiants 15-22
STATISTICAL INTERCONNECTIONS BETWEEN THE INCREMENT OF 7–8-YEAR-OLD BOYS’ PHYSICAL QUALITIES OF DIFFERENT SOMATOTYPES PDF
M. Zubal, I. Raitarovska 23-28
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТОК ДО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ І МЕТОДАМИ PDF
Ю. Бойчук, Г. Єдинак, Л. Галаманжук, О. Клюс, О. Скавронський 29-33
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Є. Імас, М. Василенко 34-39
тренувальОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВІЙСЬКОВИХ П’ЯТИБОРЦІВ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Д. Ленарт, С. Романчук, А. Андрес, О. Лесько, І. Романів 40-45
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
К. Пронтенко, В. Андрейчук, С. Безпалий 46-55
СФОРМОВАНІСТЬ У ДІВЧАТ – МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ РЕФЛЕКСІЇ ДО ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
В. Слюсарчук 56-60
ВПЛИВ СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ШВИДКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ЮНАКІВ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ PDF
Ю. Фурман, В. Онищук, Н. Гаврилова 61-64