DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-13.11-14

ZJAWISKA JĘZYKOWE W SCHIZOFAZJI DZIECIĘCEJ

A. Jałowiecka-Frania

Анотація


W artykule poruszono zagadnienia związane z zaburzeniami językowymi i treściowymi w schizofazji. Szczególną uwagę zwrócono na
charakterystyczne dla schizofazji zjawiska takie, jak np.: ubóstwo mowy, ubóstwo treści, natłok mowy, mowa roztargniona, uskokowość, zbaczanie
wypowiedzi, rozkojarzenie, nielogiczność, neologizmy, przybliżenie słowne, drobiazgowość, utrata celu, perseweracje, echolalia, blokowanie, mowa
sztuczna.


Ключові слова


schizofazja; schizofrenia; echolalia; perseweracje; fonografizm

Повний текст:

PDF

Посилання


Czernikiewicz A., Bibułowicz D., Dezorganizacja w schizofrenii –

przegląd literatury, "Psychiatria" 2006, t. 3, nr 2.

Czernikiewicz A., W kierunku językowego modelu schizofrenii – analiza

lingwistyczna, [w:] Zaburzenia mowy, pod red. Stanisława Grabiasa,

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Czernikiewicz A., Woźniak T., Schizofazja, "Logopedia" 2001, nr 29.

Jarosz M., Lekarz psychiatra i jego pacjent, Państwowy Zakład

Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1982.

Jerominek-Tofilska B., Zaburzenia mowy u osób ze schizofrenią –

wnioski terapeutyczne, "Biuletyn Logopedyczny" 2006, nr 1–2.

Kaczmarek B.L.J., Mózg, język, zachowanie, Wydanie II, Uniwersytet

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

Kaczmarek L., Model opieki logopedycznej w Polsce, Gdański Związek

Logopedów, Gdańsk 1991.

Kępiński A., Schizofrenia, Wydanie IV, Państwowy Zakład Wydawnictw

Lekarskich, Warszawa 1981.

Łoza B., Problematyka metodologiczna w badaniach funkcjonowania

pacjentów chorych na schizofrenię, [w:] Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej. Przekrój zagadnień, pod red. Anny Herzyk i

Beaty Daniluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Piszczek M., Dziecko ze schizofrenią, [w:] Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, pod red. naukową Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Rogala K., Szablewska E., Badanie słuchowej pamięci tekstu u dzieci w wieku szkolnym z ADHD lub schizofrenią, "Logopedia" 2009, t. 38.

Sulestrowska H., Schizofrenia u dzieci i młodzieży, [w:] Psychiatria wieku rozwojowego, pod red. Anieli Popielarskiej, Wydanie II uzupełnione, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989.

Wciórka J., Psychiatria, [w:] Encyklopedia zdrowia, pod red. Witolda

S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego, t. 1, Wydanie III zmienione,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Woźniak T., Kaczyńska-Haładyj M.M., Obraz zaburzeń mowy w

schizofrenii dziecięcej, "Logopedia" 2003, t. 32.

Woźniak T., Kreatywność a destrukcja zachowań osób chorych na

schizofrenię, "Logopedia" 2002, t. 30.

Woźniak T., Zaburzenia języka w schizofrenii (seria: Komunikacja

językowa i jej zaburzenia, t. 16, pod red. Stanisława Grabiasa),

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.

Woźniak T., Zaburzenia mowy w schizofrenii, [w:] Logopedia. Teoria

zaburzeń mowy, red. naukowa: Stanisław Grabias, Marek Kurkowski,

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ