DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-13.46-55

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

К. Пронтенко, В. Андрейчук, С. Безпалий

Анотація


Проблема фізичної підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил
України, у той час, коли на сході нашої держави ведуться бойові дії
за її незалежність, є достатньо актуальною та вимагає її подальшого
розв’язання. У статті представлено результати перевірки ефективності
методичної системи навчання гирьового спорту курсантів військових
закладів вищої освіти щодо впливу занять гирьовим спортом на
фізичний розвиток курсантів. Мета роботи – дослідити вплив
занять гирьовим спортом за розробленою методичною системою на
рівень та динаміку показників фізичного розвитку курсантів у процесі
навчання у військовому закладі вищої освіти. Для досягнення мети
роботи було сформовано дві експериментальні (ЕГ1, n=29; ЕГ2, n=33)
та контрольну (КГ, n=57) групи із курсантів Житомирського військового
інституту імені С. П. Корольова віком 18–24 роки (2013–2018).
Фізичний розвиток курсантів оцінювався за показниками довжини і
маси тіла, окружності грудної клітки, кистьової динамометрії, частоти
серцевих скорочень, артеріального тиску, життєвої ємності легень,
індексів Ерисмана, Скібінської, фізичного стану, проб Штанге, Генчі,
адаптаційного потенціалу. Методи дослідження: теоретичний
аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, педагогічне
спостереження, медико-біологічні методи, педагогічний експеримент,
методи математичної статистики. Результати. Встановлено, що
фізичний розвиток курсантів, які займалися гирьовим спортом у
процесі навчання, наприкінці експерименту є достовірно кращим ніж
у курсантів, які займалися за чинною системою фізичної підготовки
(р<0,05–0,001). Висновки. Високий рівень показників фізичного
розвитку у курсантів сприятиме підвищенню стійкості організму
до несприятливих чинників їх майбутньої професійної (бойової)
діяльності, подовженню довголіття, зниженню ризику виникнення
професійних захворювань та покращанню ефективності виконання
службових обов’язків.


Ключові слова


гирьовий спорт; фізичний розвиток; курсант; методична система; фізична підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородін Ю. А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових

навчальних закладах інженерно-операторського профілю :

монографія. Київ, 2009. 417 с.

Грибан Г. П., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В., Романчук В. М.

Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах : навч.-метод.

посібник. Житомир, 2014. 400 с.

Дмитриев Г. Г., Пугачев И. Ю., Щепинин В. Э. Значимость

гиревого спорта в повышении эффективности боевой подготовки

военнослужащих. Тезисы докл. итоговой науч. конф. за 2003 год.

Санкт-Петербург, 2004. С. 89–92.

Методичні рекомендації з організації фізичної підготовки в

особливий період / за ред. Ю. С. Фіногенова. Київ, 2015. 68 с.

Овчарук І. С. Удосконалення фізичної підготовки курсантів з

урахуванням досвіду Антитерористичної операції // Матеріали

наук.-метод. конф. «Фізична підготовка особового складу

Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних

органів України : досвід, сучасність, проблеми та перспективи

розвитку». Київ, 2014. С. 46–47.

Організація спеціальної фізичної підготовки у ВВНЗ з урахуванням

досвіду АТО : метод. рекомендації / А. О. Хабчук та ін. Житомир,

72 с.

Пронтенко К. В., Безпалий С. М., Федченко О. С., Водоп’янова

Т. Ю., Штома В. Д. Ефективність методичної системи навчання

гирьового спорту курсантів у процесі фізичного виховання. Вісник

Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 14.

С. 73–80. doі 10.31651/2524-2660-2018-14-73-80.

Пронтенко К. В., Безпалий С. М., Бикова Г. В., Мазур І. М.,

Федченко О. С., Штома В. Д. Динаміка ваго-зростових показників

курсантів у процесі занять гирьовим спортом. Науковий часопис

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Серія № 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури

(фізична культура і спорт). 2019. Вип. 2 (108) 19. С. 144–147.

Фізичне виховання у військових підрозділах: навч. посібник /

С. В. Романчук та ін. Львів, 2014. 540 с.

Ambrozy T., Kiszczak L., Omorczyk J., Ozimek M., Palka T., Mucha

Daw., Stanula A., Mucha Dar. Influence of experimental training with

external resistance in a form of «kettlebell» on selected components

of women’s physical fitness // Baltic Journal of Health and Physical

Activity. 2017, 9 (1). рр. 28–36. URL: http:// www.balticsportscience.

com (дата звернення: 11.04.2019).

Bolotin A., Bakayev V., Vazhenin S. Factors that determine the

necessity for developing skills required by cadets in higher education

institutions of the Aerospace Forces to organize their kettlebell selftraining

// Journal of Physical Education and Sport. 2016, 16 (1).

рр. 102–108. URL: http://efsupit.ro (дата звернення: 10.02.2019).

doi:10.7752/jpes.2016.01017.

Kamaiev O. I., Hunchenko V. A., Mulyk K. V., Hradusov V. A., Homanyuk

S. V., Mishyn M. V., Martynenko O. M., Shuryaev V. P. (2018).

Optimization of special physical training of cadets in the specialty

«Arms and Military Equipment» on performing professional militarytechnical

standards // Journal of Physical Education and Sport. 2018,

(Supplement issue 4), рр. 1808–1810. URL: http://efsupit.ro (дата

звернення: 24.03.2019). doi:10.7752/jpes.2018.s4264.

Prontenko K., Griban G., Prontenko V., Andreychuk V., Tkachenko P.,

Kostyuk Yu., Zhukovskyi Ye. Kettlebell lifting as a means of physical

training cadets in Higher Military Educational Institution // Journal

of Physical Education and Sport. 2017, 17 (4). рр. 2685–2689. URL:

http://efsupit.ro (дата звернення: 14.03.2019). doi:10.7752/

jpes.2017.04310.

Prontenko K., Griban G., Prontenko V., Opanasiuk F., Tkachenko P.,

Zhukovskyi Ye. Health improvement of cadets from higher military

educational institutions during kettlebell lifting activities. Journal

of Physical Education and Sport. 2018, 18 (1). рр. 298–303. URL:

http://efsupit.ro (дата звернення: 17.04.2019). doi:10.7752/

jpes.2018.01040.

Rolyuk A., Romanchuk S., Romanchuk V., Boyarchuk A., Kyrpenko

V., Afonin V., Lojko O. (2016). Research on the organism response of

reconnaissance officers on the specific load of military exercises //

Journal of Physical Education and Sport. 2016, 16 (1), рр. 132–135.

URL: http://efsupit.ro (дата звернення: 08.02.2019). doi:10.7752/

jpes.2016.01022.

Melnykov, A., Iedynak, G., Galamandjuk, L., Blavt, O., Duditska, O.,

Koryagin, V.,Balatska, L., Mazur, V. (2018). Factors that influence

change in cadets’ physical preparation during the first half of study

at the military academy. Journal of Physical Education and Sport,

(2), 781-786. doi:10.7752/jpes.2018.02115


Пристатейна бібліографія ГОСТ