DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-13.29-33

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТОК ДО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ І МЕТОДАМИ

Ю. Бойчук, Г. Єдинак, Л. Галаманжук, О. Клюс, О. Скавронський

Анотація


Фізична підготовленість відіграє важливе значення у збереженні
та покращанні стану здоров’я студентів, їхній високій працездатності.
У зв’язку з цим дослідження в цьому напрямі дотепер залишаються
актуальними. Мета дослідження: вивчити інтерес студенток до
розвитку своїх фізичних якостей в процесі фізичного виховання.
Методи дослідження. Під час експерименту використовували
комплекс методів, зокрема аналіз, анкетне опитування, педагогічне
спостереження, математичної статистики. Досліджуваними були
118 студенток вищого закладу освіти під час першого року їх
навчання. Результати. Проведеним анкетуванням виявили, що
студенти позитивно ставляться до фізичної підготовки і вважають її
важливою. Виявили, що 72 % студенток оцінюють свій стан фізичного
розвитку як середній, 17 % – як низький, решта 11 % – як високий.
Щодо змісту фізичного виховання, то інтерес дівчат знаходиться
майже на однаковому рівні. Вони вважають, що під час практичних
занять отримують достатньо уваги до розвитку фізичних якостей
(86%), проте не мають бажання приймати участь у змаганнях, а
головна причина полягає у недостатньому рівні розвитку фізичних
якостей. Виявили також, що респонденти недостатньо орієнтуються у
теоретико-методичних питаннях з фізичного виховання, що необхідні
у випадку здійснення фізичної активності , а також відзначили, що
викладачі надають достатньо інформації щодо техніки виконання
рухових дій, але недостатньо інформують про розвиток у них фізичних
якостей та їхні фізичні можливості. Отриману інформацію необхідно
враховувати при формуванні мотивації дівчат до цілеспрямованого
розвитку їхніх фізичних якостей.


Ключові слова


здоров’я; фізична активність; студентки; фізичні якості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів.

Житомир: Вид-во Рута, 2009. 593 с.

Дух Т, Лесько О, Рачук Н, Ріпак М. Фізична підготовленість як один

із критеріїв ефективності фізичного виховання студентів вищих

навчальних закладів. Спортивна наука України. 2015. Т.2. С. 34–39.

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3050

Єдинак Г. А, Мицкан Б. М, Завацька Л. Стан та деякі теоретичні

аспекти посилення мотивації студентів до систематичної рухової

активності оздоровчого спрямування. Вісник Прикарпатського

у-ту. Фізична культура. 2012. Вип. 16. С. 44–50.

Єдинак Г. А. Деякі теоретико-методичні аспекти посилення

мотивації студентів до систематичної фізичної активності

оздоровчої спрямованості. Вісник Чернігівського національного

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне

виховання та спорт. 2014. № 118 (3). С. 109–113.

Єдинак Г. А., Мисів В. М., Юрчишин Ю. В. Фізична культура у

загальноосвітньому навчальному закладі: навч. посіб. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня Рута». 2014. 228 с.

Кузнецова О., Зубрицький Б, Сініцина О. Визначення рівня фізичної

підготовленості студентів першого курсу університету. Фізичне

виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві.

№3 (31). С. 147–152.

Король С. А. Оцінка стану соматичного здоров’я та фізичної

підготовленості студентів першого курсу технічних спеціальностей.

Педагогіка, психологія и медико-біологічні проблеми

фізичного виховання та сорту. 2014. № 11. С. 23–28.

Левицька О. М., Єдинак Г. А. Диференційований підхід до

корекції психофізичного стану студентів спеціальних медичних

груп як проблема галузі фізичного виховання і спорту. Вісник

Прикарпатського у-ту. Фізична культура. 2013. Випуск 17. С. 136–142.

Пуздимір М. Ріпак М. Вплив засобів інноваційних технологій

фізичного виховання на фізичну підготовленість студенток вищих

навчальних закладів. Спортивна наука України. 2017. № 3 (39).

С. 34–39.

Кубай Г. В., Мисів В. М., Єдинак Г. А. Залучення студентів ме-

дичного коледжу до рухової активності: навч. посіб. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. 160 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження

у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Кам’янець-

Подільський: ПП Видавництво «Оіюм»», 2012. 280 с.

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/34953.


Пристатейна бібліографія ГОСТ