Том 1 (2008)

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 1.

Зміст

Статті

ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОБРОБЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ СТУДЕНТІВ PDF
Геннадій Арзютов, Михайло Гуска
ФІЗИЧНІ ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ В ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ PDF
Геннадій Арзютов, Михайло Гуска, Марія Гуска
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ PDF
Сергій Вус
ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Евеліна Жигульова, Петро Плахтій
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ПЕРШОКУРСНИЦЬ PDF
Андрій Заікін
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ PDF
Дмитро Совтисік, Андрій Заікін
ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ У СТУДЕНТІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Вадим Зданюк
АНАЛІЗ СУТНОСТІ І ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ” PDF
Микола Зубалій
ФОРМИ І ЗМІСТ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ СТУДЕНТІВ У ВУЗАХ PDF
Микола Ковальчук, Вадим Гоншовський
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДБОРУ У СПОРТИВНІЙ ГІМНАСТИЦІ PDF
Тетяна Ленська, Сергій Бабюк, Генріх Весельський
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ – ЗАПОРУКА ЇХНЬОГО ЗДОРОВ’Я PDF
Олексій Леонов
ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСНОЇ СТАТУРИ ТІЛА – ОДИН З РУШІЙНИХ МОТИВІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТОК ВУЗУ PDF
Інна Лискун, Марія Гуска
ПОЄДНАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ТРЕНУВАННІ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ PDF
Василь Ліщук, Володимир Матвійчук
ОЗДОРОВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ В СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ PDF
Василь Мазур, Ігор Кіріллов
ВІКОВО-ТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 7-9 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АКРОБАТИКОЮ PDF
Володимир Марчук
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ СТУДЕНТІВ PDF
Володимир Мудрік
ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАВИЧОК ДО ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Іван Мудрік
ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Іван Мудрік
ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ І СЬОГОДЕННЯ PDF
Віктор Нечаєв
ФУТБОЛ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ В ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ PDF
Олександр Петров, Андрій Петров
ТХЕКВОНДО ЯК СИНТЕЗ ДУХОВНОЇ І ТІЛЕСНОЇ ПРАКТИК PDF
Сергій Потапчук
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ В СТУДЕНТІВ ВНЗ ПОТРЕБИ У ФІЗИЧНОМУ ВДОСКОНАЛЕННІ PDF
Євген Козак, Анатолій Федірко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ НА ФОНІ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ PDF
Іван Овчарук, Сергій Скиба
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВУЗІ PDF
Геннадій Усов
ВПЛИВ СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ГРУП СПУ ЗІ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ НА ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ PDF
Марина Чистякова, Олександр Шишкін
ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО І ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Райтаровська, Олександр Шишкін
ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ХРОНІЧНОГО ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ СЕРЦЯ У ПІДЛІТКІВ СПОРТСМЕНІВ PDF
Ростислав Чаплінський
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ НА ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ PDF
Олександр Чміль, Віктор Чміль
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Юрій Юрчишин
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ PDF
Юрій Юрчишин, Валерій Дорош