DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2008-0.%p

АНАЛІЗ СУТНОСТІ І ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”

Микола Зубалій

Анотація


У статті аналізується сутність і зміст поняття “фізичне виховання” в енциклопедіях, словниках та фаховій літературі.


Ключові слова


фізичне виховання; поняття; терміни; понятійний апарат; теорія і методика фізичного виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Военный энциклопедический словарь / Председатель гл. ред. комиссии Н.В. Огарков. – М.: Воениздат, 1983. – 863 с.

Малая энциклопедия “Физкультура и спорт”/ Пер. с немецкого. – М.: Радуга, 1982. – 376 с.

Матвеев Л.П. Вопросы формирования общетеоретических основ физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. – 1975. – № 11. – С. 65 – 71.

Очерки по теории физической культуры: Труды учёных соц. стран. Сост. и общ. Ред. Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 248 с.

Педагогическая энциклопедия / Главная ред.: И.А. Каиров (глав. ред.), Ф.Н. Петров (глав. ред.) и др. – Т. 4. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 912 с.

Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

Педагогічний словник для молодих батьків / Авт. колектив: Г.Ф. Алексеєнко, І.Д. Бех, С.І. Жевага, М.Д. Зубалій..., В.Г. Постовий та ін. – К.: ДЦССМ, 2002. – 348 с.

Плетнева З.П. Формирование профессионально педагогической на правленности личности студента ИФК: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Малаховка, 1988. – 24 с.

Путров С.Ю., Соловйов Л.Г. Фізична культура в освітньому просторі вищого технічного навчального закладу: Навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 116 с.

Советская система физического воспитания / Глав. Ред. Г.И. Кукушкин. – М.: Физкультура и спорт, 1975. – 558 с.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1984. – 1600 с.

Теория и методика физического воспитания / Под общ. ред. А.Д. Новикова и Л.П. Матвеева. В 2-х томах: Общие основы теории и методики физического воспитания. Т. 1. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 398 с.

Теория и методика физического воспитания. В 2 х томах. Общие основы теории и методики физического воспитания. – Т. 1. / Под ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 424 с.

Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Т. ІІІ. – М.: Физкультура и спорт, 1963. – С. 239 – 241.


Пристатейна бібліографія ГОСТ