DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2008-0.%p

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

Юрій Юрчишин, Валерій Дорош

Анотація


У статті подається критичний аналіз існуючої системи як виховання в студентів здорового способу життя, так і всього навчально виховного процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, виявляються її недоліки, визначаються шляхи їх подолання.


Ключові слова


здоровий спосіб життя; фізичне виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г.Л. Здоровий спосіб життя (концепція) // Тези доповідей 1-ї Укр. наук.-практ.конф. “Актуальні проблеми здорового способу життя. – К.: Укр. центр здоров’я, 1992. – 76 с.

Глухов В.П. Фізкультура у формуванні здорового способу життя. – К.: Здоров’я, 1989. – 72 с.

Капустин Е.Н. Здоровый образ жизни учащейся молодежи. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991, – 69 с.

Козырев Г.И. Физическое воспитание и образ жизни // Вестник высшей школы. – 1986. – № 7. – С. 13-17.

Презлята Г.В. Формування здорового способу життя засобами фізичної культури // Обрії. – 1998. – № 1. – С. 121-130.

Про державну підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні: Указ Президента України від 22 червня 1994 р. №334/94.

Про організацію занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах: № 1/11 – 637: Інструктивний лист Міністерства освіти України від 19 квітня 1996 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ