DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2008-0.%p

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Юрій Юрчишин

Анотація


У статті подано матеріали, основним завданням яких є цілеспрямовано сприяти втіленню в учбовий процес освоєння спортивного інформаційного простору і висвітлення інформаційної культури, завдяки інформаційному комплексному підходу до знань, що стали переконаннями до практичних дій особистості, яка спроможна аналізувати інформаційну обстановку і сприяє більш ефективній роботі інформаційних систем.


Ключові слова


система тестування; об’єктивне оцінювання; база даних; тестовий контроль; програмне забезпечення; інформаційна культура; інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильченко Л.В. Формування інформаційної культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №1. – С. 35-37.

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г. Кремня. – Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2004. – 384 с.

Вопросы Интернет образования. Http:/vio.fio.ru/.

Гуржій А.М., Китайцев О.М. Стан та проблеми інформатизації освіти України // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №8. – С. 3-8.

Закон України “Про національну програму інформатизації”. [Оnline]. Доступ НТТР: http//alpha.rada.kiev/ua/cgi bin/putfile.cgi.

Інформаційні методи навчання учнів / О.В. Барановська. – К.: Знання, 1999. – 36 с.

Матвійчик О.Є. Формування інформаційної культури викладача // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №6. – С. 16-17.

Почупайло О.Ф. Формування інформаційних умінь в учнів. – К., 1997. – 20 с.

Свістельник І.Р. Інформаційна компетентність науковців вищої фізкультурної освіти // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 35. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – № 35. – С. 356-358.

Шиян Б.М., Генсерук Г.Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Випуск 35. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – № 35. – С. 346-352.


Пристатейна бібліографія ГОСТ