DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2008-0.%p

ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО І ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Ірина Райтаровська, Олександр Шишкін

Анотація


У данній статті зроблений аналіз необхідності виникнення військово фізичного виховання молоді, подана порівняльна характеристика етапів розвитку у період Київської Русі до сучасної України.


Ключові слова


військова підготовка; патріотизм; виховання молоді; захисник Батьківщини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бака М. М. Подвиг во имя Родины, во славу спорта. – К.: Книга пам’яті України, 2000. – 98 с.

Бойко О.Д. Історія України: Посіб., вид. 2-е. – К.: Академвидав, 2003. – 656 с.

Виноградов П.А. Физкультурно-оздоровительная работа среди молодежи. – М.: ФиС, 1998. – 587 с.

Довженко В. І. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. – К.: Держкомсім’ямолодь, 2002. – 145 с.

Допризовна підготовка: Підручн. для 10-11 кл./ За ред. Ю.О. Квашньова, М.І. Томчука. – К.:Вежа, 2003. – 416 с.

Егупов Л. Ф. Физическое воспитание и военно-спортивная подготовка молодежи. – Л., 1988. – 22 с.

Зубалій М. Д. Військово-патріотичне виховання допризовників. – К.: ІЗМН, 1998. – 60 с.

Зубалий Н. Д. Воспитание на традициях. – К.: Вища школа, 1983. – 96 с.

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України № 948/2002 від 25 жовтня 2002 року. – Київ, 2002.

Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.

Лубышева Л. И. Концепция формирования физической культуры человека. – М.: РГАФК, 1992. – 120 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація. – К.: Олімп, література, 2000. – 422 с.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-97), затверджена наказом міністра оборони України № 400 від 05.11.97 р. – К., 1997.

М.А. Беликов, П.И. Быков, И.Ф. Выдрин и др. Начальная военная подготовка: Учеб. // Под ред. А.М. Попова. – 4-е изд. испр. – М.: 1981. – С. 302-455.


Пристатейна бібліографія ГОСТ