2010

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 3.

Зміст

Статті

Формування готовності до здоров'язберігаючої діяльності у майбутніх вчителів фізичної культури PDF
Микола Солопчук, Андрій Заікін, Дмитро Солопчук
Особливості формування здорового способу життя учнів основної школи на основі аналізу їх психолого-педагогічної характеристики PDF
Василь Мазур, Сергій Рябцев
Вплив фізичної культури і спорту на формування особистості школяра PDF
Аліна Боднар
Здоровий спосіб життя як основа психологічного стану підлітків PDF
Дмитро Совтисік
Формування здорового способу життя у підлітків PDF
Валерій Одайник
Вплив занять національними рухливими іграми на рухову підготовленість учнів 1-3 класів PDF
Анатолій Федірко, Олександр Алєксєєв
Інноваційні технології адаптації студентів до навчання у ВНЗ PDF
Юрій Мосейчук, Ольга Ніколайчук, Олена Мороз
Управління процесом формування фізичної активності школярів PDF
Іван Стасюк
Оздоровчий біг як невід'ємна складова здорового способу життя особистості PDF
Юрій Юрчишин, Валерій Дорош
Рух як одна із умов формування здорового способу життя молодшого школяра PDF
Станіслав Телебей
Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя в шкільній практиці PDF
Леонід Гурман, Галина Навроцька
Спортивний тренажер як засіб зміцнення здоров'я сучасної молоді PDF
Василь Венгрін
Історичний аналіз технологій фізичного виховання оздоровчої спрямованості в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою PDF
Володимир Мисів
Проблема збереження та зміцнення здоров'я школярів у структурі національного виховання в Україні PDF
Володимир Присакар
Формування здорового способу життя учнів дитячого протитуберкульозного санаторію PDF
Вадим Молєв
Фізична культура як фактор формування здорового способу життя PDF
Валерій Мазур, Василь Ліщук
Оптимізація фізичного і розумового виховання молодших школярів у процесі туристично-краєзнавчої діяльності PDF
Майя Зубаль
Особливості формування у студентів вищих навчальних закладів ціннісного ставлення до фізичної культури за когнітивним компонентом PDF
Євген Козак
Профілактика захворювань та засоби зміцнення здоров'я студентів груп ПСМ з футболу PDF
Олександр Петров, Андрій Петров
Дослідження рівня розуміння підлітками основ здорового способу життя PDF
Василь Мазур
Дні здоров'я в системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку PDF
Микола Прозар, Ігор Плонський
Культурологічний підхід при формуванні фізичної культури студентів PDF
Вадим Стасюк
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах гендерного підходу PDF
Андрій Заікін
До проблеми духовних орієнтирів здорового способу життя PDF
Тетяна Конькова, Любов Третяк
Індивідуальні програми з формування у школярів загальноосвітніх навчальних закладів здорового способу життя PDF
Дмитро Солопчук, Микола Солопчук, Світлана Гук
Напрямки профілактики хвороб системи кровообігу PDF
Ростислав Чаплінський, Любов Чаплінська
Психологічний чинник здоров'язбереження особистості PDF
Юрій Юрчишин, Анатолій Іотко
Формування позитивного ставлення до власного здоров'я у дітей старшого дошкільного віку PDF
Тетяна Бабюк, Тетяна Ротерс
Профілактика адиктивної поведінки у підлітків як основа формування здорового способу життя школярів PDF
Володимир Марчук, Василь Мазур
Обгрунтування профілактики наркоманії серед учнівської молоді PDF
Тетяна Погребняк
Оцінка реакції організму школярів на фізичні навантаження на уроках фізичної культури PDF
Андрій Ладиняк, Богдан Ладиняк
Сучасні тенденції у розвитку фізкультурно-оздоровчих технологій PDF
Віктор Нечаєв
Теоретичне дослідження проблеми ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізичної культури за даними психолого-педагогічної літератури PDF
Євген Козак, Анатолій Федірко
Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми та шляхи оптимізації PDF
Геннадій Усов
Розвиток ока і формування зорового сприйняття як фактор гармонійного розвитку дитини PDF
Руслан Бутов
Організаційно-педагогічні умови формування здорового способу життя учнів у школах нового типу PDF
Олександр Ротар, Вадим Гоншовський
Принципи здорового способу життя студентської та учнівської молоді PDF
Валентина Підлісна, Михайло Гуска
В.О. Сухомлинський про фізичне виховання та зміцнення здоров'я школярів PDF
Геннадій Ковальчук
Цінність здоров'я серед пріоритетів студентської молоді PDF
Олександр Бондаренко, Михайло Чобітько
Модель формування культури здоров'я учнів у сучасних умовах шкільної освіти PDF
Дмитро Калайда
Оздоровча спрямованість занять пауерліфтингом жінок PDF
Андрій Заікін, Вадим Воронецький
Оздоровча спрямованість загартовування PDF
Дмитро Невенгловський, Анатолій Іотко
Рухова активність як одна з умов здорового способу життя PDF
Тетяна Ленська
Ціннісно-мотиваційна орієнтація студентів факультету фізичної культури на формування власного здоров'я PDF
Юрій Юрчишин, Віктор Шиманський
Методологічні основи формування готовності учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою до служби в армії засобами фізичної культури PDF
Геннадій Бесарабчук
Сучасні підходи до профілактичної стратегії у сфері освіти PDF
Евеліна Жигульова, Григорій Дейбук