Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

ВІСНИК КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ISSN № 2309-8082

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
КВ № 20175-9975 ПР від 05.07.2013 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

У віснику вміщено фахові статті, що висвітлюють результати наукових досліджень з фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації та підготовки спортсменів. Матеріали друкуються в авторській редакції.
Адресується науковим, науково-педагогічним, педагогічним, культурно-освітнім працівникам, вчителям фізичної культури, фахівцям з фізичної реабілітації, вчителям основ здоров’я, тренерам з видів спорту, докторантам та аспірантам.
Входить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень в галузі «Педагогічні науки».

 

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, галузь «Педагогічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р.).


Вісник включено до науково-метричних баз:
Google Scholar,
Index Copernicus індекс (ICV 2013 : 5.86) (Польща),
CEJSH (the central european journal of social sciences and humanities) (Польща).
Друкується за ухвалою вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 5 від 26.05.2016 р.).

Анонси

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка запрошує до співпраці науковців, викладачів вищих навчальних закладів, представників державних установ освіти, докторантів, здобувачів, аспірантів.  
Опубліковано: 2019-02-22 Детальніше...
 
Більше анонсів...