DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%p

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТОК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

Л.Є. Цюкало

Анотація


У статті розкрито проблеми формування та забезпечення
здорового способу життя у студенток вищих навчальних закладах.
Запропоновано засоби їх мотивації до здорового способу життя
за допомогою застосовування сучасних фітнес-технологій на
заняттях з фізичного виховання. Студенткам пропонується
використовувати такі засоби мотивації як класична (базова)
аеробіка, степ-аеробіка, аква-аеробіка, фітбол-аеробіка, слайд-
аеробіка, калланетика, шейпінг та стретчинг. З’ясовано, що
використання сучасних фітнес-технологій сприяє покращенню
фізичного стану студенток, а саме фізичної підготовленості за всіма
показниками, соматичного здоров’я, фізичного розвитку, фізичної
працездатності, рухової активності та морфо-функціонального
стану, що спонукає студенток до ведення здорового способу життя.


Ключові слова


фізичне виховання; студентки; здоровий спосіб життя; фітнес-технології; мотивація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Давыдов В.Ю. Новые фитнесс-системы : [учеб. пособ.] /

В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, Г. О. Краснова. – Волгоград :

ВГАФК, 2005. – 287 с.

Іванчикова С. Використання сучасних технологій фітнесу в

вирішенні проблем здоров’я школярів / С. Іванчикова // Вісник ЛНУ

ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 17 (204). – Ч. 2. – С. 120-124.

Касацька Т. Організація фізичного виховання студенток засобами

оздоровчого фітнесу / Т. Касацька, С. Гейченко // Проблеми

активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : мат. VIII

Всеукр. наук.- пракг. конф. з міжнар. участю. – ІI., 2012. – С. 142–146.

Крючек Е.С. Аэробика (содержание и методика проведения оздоро-вительных занятий): учебно-метод. пособ. / Е. С. Крючек. – Москва: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. – 64 с.

Купер К. Аэробика для хорошого настроения / К. Купер. – М. :

Фізкультура и спорт, 1987. – 191 с.

Нечаєв В. Сучасні тенденції у розвитку фізкультурно-оздоровчих

технологій / В. Нечаєв // Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.

Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб.

наук. пр. – 2010. – Вип. 3. – С. 129-132.

Овчіннікова Н. Сучасні засоби занять оздоровчої спрямованості /

Н. Овчіннікова, С. Нестерова, В. Сосіна // Фізичне виховання в

школі. – 1997. – № 4. – С. 9-15.

Одайник В. Формування здорового способу життя у підлітків /

В. Одайник // Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Вісник

Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. наук. пр. –

– Вип. 3. – С. 20–23.

Підлісна В. Принципи здорового способу життя студентської та

учнівської молоді / В. Підлісна, М. Гуска // Фізичне виховання, спорт

і здоров’я людини. Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім.

Івана Огієнка : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 3. – С. 149–153.

Теорія і методика фізичного виховання / За ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Вид-во НУФВСУ “Олімпійська література”, 2008. – Том 2. – 391 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ