DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%p

ВПЛИВ МУЗИЧНОГО СУПРОВІДУ НА ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-АЕРОБІКОЮ

Н.О. Хлус

Анотація


У статті розглядається вплив музичного супроводу на
психоемоційний стан студенток під час занять з фітбол-аеробіки.
Результати дослідження доводять, що музичний супровід
позитивно впливає на психічний та морфо-функціональний
стан (активність, самопочуття та настрій) студенток вищих
навчальних закладів. З’ясовано, що при підборі музики до
занять з фітбол-аеробіки необхідно враховувати музичні смаки
студенток, а також темп музичного супроводу в залежності
від частин заняття (враховувати правильність підбору музику
для кожної окремої частини заняття та специфіку даного
виду оздоровчої аеробіки). Доведено, що наприкінці заняття з
музичним супроводом більшість студенток відчували приплив
сил, оптимізм, психоемоційне напруження, що вказує на
ефективність проведення зняття з фітбол-аеробіки.


Ключові слова


музичний супровід; психоемоційний стан; фітбол-аеробіка; студентки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бермудес Д.В. Музична ритміка і хореографія в системі підготовки

вчителів фізичної культури / Д. В. Бермудес, Т. О. Лоза // Актуальні

проблеми фіз. виховання та спорту на сучасному етапі : матеріали

наук. конференції, 17-18 травня 2007 р. – Чернігів : ЧДПУ

ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – № 44. – С. 131-133.

Євстігнєєва Н.І. Музика як засіб саморегуляції / Н. І. Євстігнєєва //

Постметодика. – 2007. – № 2 (73). – С. 37-40.

Каджаспиров Ю.Г. Функциональная музыка в подготовке

спортсменов / Ю. Г. Каджаспиров. – М. : Физкультура и спорт,

– 64 с.

Кумскова С.Я. Педагогічні умови впливу музичного супроводу на

психологічний стан студентів під час занять з фізичного виховання /

С. Я. Кумскова, Н. А. Орленко // Молода спортивна наука України :

зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, Кн. 2. – С. 381-385.

Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия : пер. с англ. /

К. Купер. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ФиС, 1989. – 224 с.

Муллагильдина А.Я. Музыкальное сопровождение на занятиях физического воспитания: метод. рекомендации / А. Я. Муллагильдина, И. Г. Беленькая, Е. Н. Дейнеко. – Х. : ХАГИФК, 1999. – 36 с.

Ніколайчук І.Ю. Вплив комплексів вправ з аеробіки на духовно-

фізичний розвиток особистості / І. Ю. Ніколайчук // Актуальні

проблеми фіз. виховання та спорту на сучасному етапі : матеріали

наук. конф., 17–18 травня 2007 р. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – № 44. – С. 293-295.

Ротерс Т. Музика на уроці фізичної культури як засіб духовно-

фізичного виховання школярів / Т. Ротерс // Молода спортивна

наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту, – 2005. – Вип. 9, – Т. 3 – С. 269–271.

Цветков В.Н. Музыка как фактор повышения эффективности

занятий спортом / В. Н. Цветков, В. И. Шапошникова // Физическая

культура: воспитание, образование, тренировка. – 2004. – № 5. –

С. 62-63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ