DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%p

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, АСПЕКТИ.

О.П. Ніколайчук, С.П. Дудіцька

Анотація


Автори статті розглядають особливості і проблеми
використання інноваційних технологій у сфері фізичного

виховання населення України, зокрема дітей та молоді. В статті
визнано, що існує широкий спектр категоріально-понятійного
поля проблеми та визначень понять теорії інноваційної педагогіки.
Проаналізовано використання низки сучасних інноваційних
технологій, а саме скейтбордингу, різноманітних видів лаптових
ігор, фітнес систем (різновидів аеробіки: степ-, тайбо-, аква-
бейлі-денс, шейпінг тощо). Альтернативою «самопримусовим»
фізичним вправам для дітей та молоді визначено рухливі
настільні ігри — новус (морський більярд), джаколо, кульбуто,
карум та еластик. Окреслено правила гри, аспекти матеріально-
технічного забезпечення, особливості навчально-тренувального
та змагального процесу тощо.


Ключові слова


інновація; діти та молодь; технології; стільникові ігри; більярд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абасов З.А. Понятийно-терминологический аппарат инновационной

педагогической деятельности / З. А. Абасов // Философия

образования. – 2006. – №1(15). – С. 56-62.

Власюк О.О. Науково-педагогічні основи організації самостійних

занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку:

автор… кандидата наук з фізичного виховання та спорту: спец.

00.02 / О. О. Власюк. – Львів, 2006. – 20 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і

голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь: Перун, 2001. – 1440 с.

Викторова Л.В. Инновационные процессы в образовании /

Л. В. Викторова // Инновации в образовании. – 2002. – № 2. – С. 6.

Гауряк О. Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури в умовах сучасної школи [Електроний ресурс] / О. Гауряк // Чернівці, 2009. – № 8. – режим доступу : www.nbuv.gov.ua/old. jrn

Даниленко Л. Управління процесом здійснення інноваційної

діяльності в системі загальної середньої освіти / Даниленко Л.І. //

Післядипломна освіта в Україні. – 2003. –С. 70-74.

Книга вчителя фізичної культури: довідково-методичне видання /

упоряд. С. І. Операйло[и др]..– Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. –

с.

Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності / О. Остапчук // Рідна школа. – 2004. – Листопад. – С. 3-6.

Черних В.П. Освітні інновації в Національному фармацевтичному

університеті: [навч.-метод. посіб.] / В. П. Черних [и др]. – Х.: Вид-во

НФаУ, 2005. – С. 20-21.

Цибанюк О. Управління системою фізичного виховання школярів

на Буковині (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) : автореф…

кандидата пед. наук 13.00. 01 – «Педагогіка та історія педагогіки». –

Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

Шапран О.І. Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика

використання у вищій школі: [монографія] / О. І. Шапран [и др]. –

Переяслав-Хмельницький : Видавництво С.В. Карпук, 2008. – 285 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ