ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ТЕМА БУКОВИНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ КАЛЕНДАРІВ (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

  • С.В. Дарійчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%25p

Ключові слова:

Буковина, преса, статті, фізичне виховання, здоров’я, діти, молоде покоління.

Анотація

Автор статті проаналізувавши характерні видання
буковинського краю досліджуваного періоду - щорічні
православні календарі, що видавало товариство «Руська бесіда,
виокремив матеріали тіловиховного та здоров’язберігаючого
змісту. Розглянуто структуру та зміст трьох складових частин
календарів та зазначено, що тематичні статті містились у третій,
розважальній. В матеріали такі статті буковинських педагогів,
лікарів та громадських діячів - О. Поповича, М. Шкургана,
Р. Геровського розділені на три групи - виховного спрямування,
пропаганди антиалкогольного життя, інформативно-довідкова
тощо. В статтях першої групи виокремлюються необхідність
співпраці школи, батьків і громадських організацій у справі
виховання нового українця, наведено рекомендації щодо
збереження здоров’я загартуванням, заняттям фізичними 

вправами, ігор і прогулянок. Окрему увагу автор приділяє
дослідженням здоров’я молодої жінки, вихованню маленьких
дітей в родини, створенню родинних тіловиховних традицій.

Біографія автора

С.В. Дарійчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Викладач кафедри фізичної культури і основ здоров’я

Посилання

Кожокар М.В. Фізичне виховання – як стрижень реалізації

провідних напрямів діяльності академічної корпорації «Запороже»

Чернівецького університету / М. В. Кожокар // Вісник Чернігівського

національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129 (1). –

С. 116-118.

Тумак Ю.І. Фізичне виховання дітей та молоді в громадських

товариствах Буковини (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) [Текст] :

автореф. дис.... канд. пед.наук. спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Ю. І. Тумак. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка,

– 22 с.

Цибанюк О.О. Організаційна структура управління системою

фізичного виховання школярів Буковини (ІІ половинa ХІХ – початoк

ХХ ст.) / О. О. Цибанюк // Педагоічна освіта: теорія і практика. –

– Вип. 17. – С. 268-272.

Мужичок В.О. Педагогічні засади організації фізкультурно-

спортивної роботи в загальноосвітніх школах Західної України

(1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мужичок Вадим Олександрович. – Чернігів, 2011. – 20 с.

Буковинський православний календар на рок переступний 1892.

Річник 19. – Чернівці: «Руська Бесіда», 1892. – 101 с.

Попович О. Дитину ховати то камінь глодати / Омеляни Попович //

Буковинський православний календар на звичайний рік 1886. –

Річник 13. – Чернівці: Печ.Чопа, 1885. – 116 с.

Шкурган Н. Дещо о науці / Николай Шкурган // Буковинський

православний календар на звичайний рік 1886. – Річник 13. –

Чернівці: Печ.Чопа, 1885. – 116 с.

О.П. Дещо про виховання / О.П. // Буковинський православний

календар на рок переступний 1892. Річник 19. – Чернівці: «Руська

Бесіда», 1892. – С. 42-44.

Вашковецький В. Добрі ради / Василь Вашковецький // Буковинський православний календар на рок переступний 1892. Річник 19. – Чернівці: «Руська Бесіда», 1892. – 101 с.

Геровский Р. Горілка, віно і пиво / Р. Геровский // Православний

календар на звичайний 1911 рік. Річник 38. Чернівці: Руська Рада,

– 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-30

Як цитувати

Дарійчук, С. (2016). ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ТЕМА БУКОВИНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ КАЛЕНДАРІВ (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%p