DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2016-0.%p

ВПЛИВ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ БАТЬКІВ НА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

С.М. Бабюк

Анотація


У статті автор аналізує експериментальну технологію
фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії
дошкільного навчального закладу і сім’ї. Досліджено вплив
фізкультурної грамотності батьків на фізичне виховання дітей
старшого дошкільного віку.


Ключові слова


фізичне виховання; взаємодія; інтерес; фізична активність; сім’я; фізкультурна грамотність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богініч О.Л. Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей

-5 років на заняттях з фізичної культури : автореф. дис....канд.пед.

наук / О. Л. Богініч – К., 1997. – 24 с.

Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 128 с.

Денисенко Н.Ф. Педагогические условия активизации двигательного режима детей 5-6 лет в детских учреждениях : дис.…канд. пед. наук / Н. Ф. Денисенко – К., 1994. – 152 с.

Смірнов О.Ф. Роль сім’ї в залученні дітей до занять фізичною

культурою і спортом / О. Ф. Смірнов // Матеріали 3-ї Всеукраїнської

наук.-практ. конф. «Роль фізичної культури в здоровому способі

життя». – Львів, 1997. – С. 66-67.

Усаков В.И. Социально-педагогическая эффективность

оздоровительной физической культуры в семье, детском саду

и школе / В. И. Усаков // Физическая культура : воспитание,

образование, тренировка. – 1999. – № 1-2. – С. 7-11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ