DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p

РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПРО КЛІНІЧНІ ЕФЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ ДІЇ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ

Т. М. Христич, Д. О. Гонцарюк, Е. О. Жигульова

Анотація


У статті представлено механізм дії голкорефлексотерапії, методу, що широко використовується в реабілітаційних заходах будь-яких (за причиною виникнення) ушкоджень адаптивних систем організму. Підкреслюється роль стреслімітуючої дії, ефекту перетворення механічного подразнення у хімічну і механічну енергію, яка впливає на динаміку молекулярних і клітинних процесів, що сприяє ефективності реабілітаційних заходів завдяки локальній гіпальгезії, зниження рефлекторної активності спинного мозку, зниження збудливості сусідніх сегментів та аферентній стимуляції системних реакцій з розпадом патологічної імпульсації. Вказується, що значення методу в реабілітації підсилює також механізм регуляції кровообігу та мікроциркуляції завдяки вазодилатації й впливу на стан судинної стінки, що дуже важливо.


Ключові слова


реабілітація; голкорефлексотерапія; електромагнітні потенціали; адаптивні процеси; динамічна електронейростимуляція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабінець Л.С. Застосування рефлексотера-певтичних методик у комплексному лікуванні панкреатиту в поєднанні з гіпертонічною хворобою / Л.С. Бабінець, О.Я. Пінкевич, Л.М. Пінкевич // Мат-ли наук.- практ. конф. з між нар. участю «Рефлексотерапія в Україні»: досвід і перспективи». – 2009. – С. 17-21.

Басиев З.Г. Иглорефлексотерапия как важнейший компонент лечения бронхиальной астмы / З.Г Баиев, З.В. Чельдиева, О.З. Басиева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – №12. – С. 31-32.

Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / А.Н. Белова, O.H. Щепетова. – М. : Антидор, 2002. – С. 440.

Белова А.Н. Нейрореабилитация: Руководство для врачей / А.Н. Белова. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Антидор, 2002. – С. 736.

Богуславский Д.Д. Методика количественной оценки реабилитационного потенциала у инвалидов вследствие мозгового инсульта / Д.Д. Богуславский // Укр. вісн. психоневрол. – 2005. – Т. 13. – Вип. 4 (45). – С. 11-14.

Востриков Г.П. Досвід сполученого застосування рефлексотерапії та гомеопатії у комплексному лікуванні ПХЕС з клінікою загострення хронічного панкреатиту / Г.П. Востриков, Т.В. Кулемзіна,С.С. Таран // Гастроентерологія. Міжвідом. зб. – Д. : Журфонд, 2005. – Вип. 36. – С. 573-577.

Данилова О.Е. Джень-цзю терапия: к вопросу о возникновении и развитии / О.Е. Данилова. – Одесса, 2004. – 48 с.

Диа ДЭНС-ПК лечебно-диагностический комплекс. Руководство по эксплуатации. – Екатеринбург : ООО «РЦ АРТ», 2010. – 84с.

Здыбский В.И. Лабиринты рефлексотерапии [150 вопросов начинающим свій путь] / В.И. Здыбский. – Харьков : СПДФЛ Мосякин В.Н. – 2005. – 316 с.

Кириченко М.П. Реабилитация больных хроническим бронхитом с заболеваниями позвоночника / М.П. Кириченко, С.И. Латогуз // Медицина сьогодні і завтра – 2013. №1 (58). – С. 72-75.

Клячкин В.М. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями внут ренних органов / В.М. Клячкин, А.М. Щегольков. – М., 2006. – 657 с.

Коваленко О.Є. Роль та місце рефлексотерапії в системі медичної реабілітації хворих / О.Є. Коваленко, Є.Л. Мачерет, Т.П. Гарник // Мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспек-тиви». – 2009. – С. 5-11.

Крайнюков П.Е. Опыт применения иглорефлексотерапии в реабилитации пациентов с гнойными заболеваниями кисти / П.Е. Крайнюков, В.К. Швецов // Экология человека – 2013. – №6. –С. 49-52.

Кузів П.П. Застосування методу класичної акупунктури при проведенні РДТ у терапевтичних хворих / П.П. Кузів, Л.С. Бабінець // Мат-ли наук. симп. 25-26 жовтня 2011 р. «РДТ і низькокалорійна дієта в клініці внутрішніх захворювань». – Тернопіль, 2011 р. – С. 52-54.

Кузнецова С.М. Факторы риска и профилактика инсульта // Doktor. – 2000. – № 5. – С. 35-39.

Линь Чен. Клиническая акупунктура / Чен Линь, М. Штереншис. – М. : Феникс, Исрадон, 2004. – 272 с.

Лувсан Гаваа. Традиционные и современные аспекты восточной медицины / Гаваа Лувсан. – М. : АО «Московские учебники и картолитография», 2000. – 400 с.

Мачерет Е.Л. Основы электро- и акупунктуры / Е.Л. Мачерет, А.О. Коркушко. – К. : Здоров’я, 1999. – 390 с.

Міщенко Т.С. Епідеміологія мозкового інсульту в Україні / Т.C. Міщенко, I.B. Здесенко, O.І. Коленко // Укр. вісн. психонев-рол. – 2005. – Т. 13. – Вип. 1 (42). – С. 23-28.

Бабінець Л.С. Трофологічні порушення при хронічному панкреатиті і чинники їх виникнення / Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, Л.М. Мігенько, О.Я. Пінкевич. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – №4. – С. 27-29.

Христич Т.М. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря : навчально-методичний посібник / Т.М. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк. – Чернівці, 2013. – 82 с.

Черный В.Н. Иглорефлексотерапия в ведении больных после артроскопических вмешательств / В.Н. Черный, В.В. Малышев, И.С. Карзуничев // Літопис травматології та ортопедії. – 2012. – №1-2 (23-24). – С. 255-257.

Шабанов П.Д. Психофармакология / П.Д. Шабанов. – СПб. : Н-Л, 2008. – 384 с.

Шатрова В.П. Рефлексотерапия в комплексной послоперационной реабилитации при спондилолистозе / В.П. Шатрова, К.Т. Месхи, А.Г. Аванесов // Хирургия позвоночника. – 2006. – №2. – С. 12-15.

Козёлкин А.А. Этапная реабилитация постинсультных больных с когнитивными расстройствами / А.А. Козёлкин, С.А. Медведкова, А.В. Ревенько, А.А. Кузнецов // Укр. невролог. журн. – 2008. – №2. – С. 141-148.

Яковенко Л.В. Квантовая теория стресса / Л.В. Яковенко, В.М. Рябушкина // Биол. – №32. – С. 14-20.

Stop Hypertension with the Acupuncture Research Program (SHARP): results of a randomized, controlled clinical trial / E.A. Macklin, P.M. Wayne, L.A. Kalish et al // Functional gastroduodenal disorders. Gastroenterology. – 2006. – Vol. 130. – P. 1466-1479.

Wahass S. The impact of functional dyspepsia on health-related quality of life in Saudi patients / S. Wahass, V. Khalil, A. Qurain [et al.] // Gastroenterologia – 2006. – Vol. 3. – №12. – Р. 123-129.


Пристатейна бібліографія ГОСТ