DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

О. М. Ольховий

Анотація


За результатами теоретичного обґрунтування з використанням аналітичного та аксіоматичного методів визначено мету, завдання та вимоги до змістовного наповнення адаптованої до вимог сучасності концепції фізичної підготовки у Збройних Силах України. Дефініція створеної концепції фізичної підготовки Збройних Сил – забезпечення фізичної готовності військовослужбовців, підрозділів і частин до виконання завдань за бойовим та функціональним призначенням.


Ключові слова


концепція; військовослужбовець; фізична готовність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (№ 3809 – 12 від 26.12.1993. Із змінами станом на 19.05.2015).

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП- 1997) – К., 1997. – 129 с.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП- 2009) – К. : РВВ АГУ ГШ ЗС України, 2009. – 231 с.

Овчарук І.С. Теорія та організація фізичної підготовки військ : навчально-методичний посібник / І.С. Овчарук, О.М. Ольховий, К.М. Сидорченко, М.В. Колот. – Одесса : ВА, 2015. – Ч. 2. – 234 с.

Ольховий О.М. Теоретико-методичні основи професійно-спрямованої фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України : монографія / О.М. Ольховий. – Х. : ХУПС, 2012. – 286 с.

Романчук С.В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України : монографія / С.В. Романчук. – Л. : АСВ, 2012. – 367 с.

Тимчасова настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-2014) – К., 2014 – 158 с.

Фіногенов Ю.С. Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка та спорт : підручник / Ю.С. Фіногенов, О.Л. Благій, С.І. Глазунов та ін. всього 14 авторів. – К. : НУОУ, 2014. – 468 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ