DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p

ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

О. А. Іщук, Т. В. Палагнюк

Анотація


У дослідженні пропонується реалізація нового підходу до збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я нації. Суть його полягає в переході від концепції постійного вдосконалення медичної допомоги населенню до концепції відтворення (збереження і зміцнення) здоров’я. Головне специфічне завдання освіти з фізичної культури у вищих навчальних закладах полягає у формуванні цілісної особистості студента, і однієї з його сторін – здоров’язбережувальної компетенції.


Ключові слова


здоров’я; молодь; особистість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект : монографія / І.П. Аносов. – К. : Твім інтер, 2003. – 200 с.

Белов В.И. Валеология: здоровье, молодость, красота, долголетие / В.И. Белов, Ф.Ф. Михайлович. – М. : «Недра коммюникейшс Лтд», 1999. – 664 с.

Бухвал А. Стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів / А. Бухвал, О. Самчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ « Вежа». 2009. – №3(7). – С. 52-55.

Окса М.М. Вивчення дисципліни загально-педагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917-1991 рр.) / М.М. Окса. – К. : ТОВ «Міжнар. фін. Агенція», 1997. – 315 с.

Психология здоровья / под. ред. Г.С. Никифорова. – СПб. : Питер, 2003. – 607 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ