DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p

UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO STUDENTÓW

Władimir Chodinow

Анотація


Dzięki uzyskanym wynikom badań studenci Katedry Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Technologicznego w Radomiu na podstawie testu EUROFIT w ramach Ogólnopolskiego badania uzyskały informacje o swojej sprawności fi zycznej, a także budowie somatycznej na tle populacji polskiej w tym samym przedziale wiekowym. Uzyskana diagnoza pomoże badanym młodym ludziom ukierunkować wysiłki na poprawę swoich słabszych stron w sprawności fi zycznej, wybrać odpowiednią dyscyplinę sportu dla osiągnięcia sukcesu życiowego.


Ключові слова


sport; studenci; sprawnośc fizyczna; testy; wyniki; siła mięśni.

Повний текст:

PDF

Посилання


Denisiuk L. Rozwój sprawności motorycznej dzieci imłodzieży w wieku szkolnym / L. Denisiuk, H. Milcerowa. – Warszawa 1969.

Drabik Sprawność fi zyczna i jej testowanie u młodzieży szkolnej / J. Drabik. – Gdańsk, 1992.

Drabik J.:Testowanie sprawności fi zycznej u dzieci, młodzieży idorosłych / J. Drabik. – Gdańsk, 1997.

Grabowski H. Eurofi t / H. Grabowski, J. Szopa. – Kraków, 1991.

Przewęda R. Rozwój somatyczny i motoryczny / R. Przewęda. – Warszawa, 1981.

Raczek J. Motoryczność człowieka – nowe poglądyoraz ich znaczenie

dla praktyki treningu / J. Raczek, W. Mynarski // Sport Wyczynowy. –

– №5.

Sozański H.: Teoretyczne podstawy kształtowania sprawności fi zycznej w procesie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży / H. Sozański. – Warszawa, 1985.

Stupnicki R. Centylowe siatki sprawności fi zycznej polskiej młodzieży wg testów Eurofi t / R. Stupnicki, R. Przewęda, K. Milde. – Warszawa, 2003.

Szopa J. Podstawy antropomotoryki / J. Szopa, E. Mleczko, S. Żak. –

Kraków, 1999.

Trześniowski R. Miernik sprawności fi zycznej uczniów i uczennic wwieku / R. Trześniowski. – Warszawa, 1963.

Trześniowski R. Rozwój fi zyczny i sprawność fi zyczna młodzieżyszkolnej w Polsce / R. Trześniowski. – Warszawa, 1990.

Wolański N. Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży / N. Wolański. – Warszawa, 1975.

Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka / N. Wolański. – Warszawa, 1975.

Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka / N. Wolański. – Warszawa, 1983.


Пристатейна бібліографія ГОСТ