DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2015-0.%p

ZALEŻNOŚĆ WYNIKÓW SPORTOWYCH I DŁUGOŚCI SKUTECZNEJ KARIERY OD CZASU ROZPOCZĘCIA SPECJALISTYCZNYCH TRENINGÓW I DYNAMIKI WZROSTU OBCIĄŻENIA TRENINGOWEGO

Władimir Chodinow

Анотація


Istnieje zależność osiągnięcia optymalnych wyników sportowych i skutecznej kariery od prawidłowego zorganizowania treningu wszechstronnego, ukierunkowanego oraz specjalistycznego. Sportowców z długą karierą łączy jeden szczegół, nie nastąpiła u nich eksplozja formy sportowej w wieku młodzieżowym która by świadczyła o forsowaniu przygotowania specjalistycznego. Została zauważalna różnica w czasie wejścia na arenę międzynarodową sprinterów, przedstawicieli dyscyplin siłowych i wytrzymałościowych.


Ключові слова


sportowiec; trening; sukces; kariera; wynik; etap; wysiłek.

Повний текст:

PDF

Посилання


Barszowski P. Podstawy treningu sportowego w triatlonie / P. Barszowski, J. Kosendiak. – Warszawa : COS,1999.

Bartkowiak E. Trening pływacki w świetle najnowszych poglądów i badań własnych / E. Bartkowiak. – Warszawa : Akademia Wychowania

Fizycznego, 1977.

Łasiński G. Wprowadzenie do teorii treningu sportowego / G. Łasiński. – Wrocław : AWF, 1991.

Płatonow W.N. Optymalizacja struktury treningu sportowego / W.N. Płato now, H. Sozański. – Warszawa : RCMSKFIS, 1991.

Ryguła I. Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego / I. Ryguła. – Katowice : AWF, 2000.

Ważny Z. Kierunki doskonalenia procesu kierowania treningiem sportowym / Z. Ważny. – Warszawa : Sport Wyczynowy, 1983.


Пристатейна бібліографія ГОСТ