DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2014-0.%p

Адекватні фізичні тренування при ішемічній хворобі серця як чинник якісної реабілітації

Ростислав Чаплінський, Любов Чаплінська

Анотація


У статті визначено основні завдання фізичних тренувань у профілактиці й лікуванні ішемічної хвороби серця. Розглянуто оцінку ступеню фізичної підготовленості. Охарактеризовано нормативи частоти серцевих скорочень при максимальних і субмаксимальних й величину споживання організмом кисню при фізичних навантаженнях. Дана характеристика функціональних класів хворих ішемічною хворобою серця. Визначено особливості застосування фізичних вправ. Проаналізовано показники адекватності фізичного навантаження.


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; фізичні тренування; тести; частота серцевих скорочень; функціональні класи; фізичні вправи; адекватність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лутай М.І. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Принципи профілактики і лікування / М.І. Лутай, О.М. Пархоменко, В.О. Шумаков. – К. : МОРІОН, 2002. – 48 с.

Николаева Л.Ф. Реабилитация больных ишемической болезнью сердца : руководство для врачей / Л.Ф. Николаева, Д.М. Аронов. – М. : Медицина, 1988. – 288 с.

Руководство по кардиологии / под ред. В.Н. Коваленко. – К. : Морион, 2008. – 1424 с.

Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я / В.П. Мурза. – К. : Здоров’я, 1991. – 256 с.

Романенко В.А. Двигательная способность человека / В.А. Романенко. – Донецк : Новый мир, 1999. – 336 с.

Селезнева Л.М. Болезни сердца и сосудов / Л.М. Селезнева. – М.; СПб. : ДИЛЯ, 2003. – 253 с.

Серцево-судинні захворювання / за ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.М. Коваленка та проф. М.І. Лутая // Довідник «VADEMECUM info ДОКТОР «Кардіолог». – К. : ТОВ «ГІРА «Здоров’я України», 2005. – 542 с. – (Серія: «Бібліотека «Здоров’я України»).

Anderson K.M. Cardiovascular disease risk profi le / K.M. Anderson, P.M. Odell, P.W. Wilson et al. // Am. Heart. J. – 1991; 121: 293-308.

Emberson J. Evaluating the impact of population and high-risk strategies for the primary prevention of cardiovascu lar disease / J. Emberson, P. Whincup, R. Morris et al. // Eur. Heart. J. – 2004; 25: 484-491.

Kannel W.B. Epidemiologic contributions to preventive cardiology and challenges for the 21st century. In Wong, Black, Gardin, eds. Practical Strategies in Preventing Heart Disease / W.B. Kannel // McGraw Hill, New York, 2000, pp. 3-20.

Van Camp S.P. Identifi cation of the high-risk cardiac rehabilitation patient / S.P. Van Camp, R.A. Peterson // J. Cardiopul. Rehabil. – 1989; 9: 103-109.


Пристатейна бібліографія ГОСТ