DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2014-0.%p

Аналіз експериментального дослідження рівнів готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків за результатами проміжного зрізу та результатами формувального експерименту

Олександр Алєксєєв

Анотація


У статті подано результати дослідно-експериментальної перевірки структурно-динамічної моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків. З метою розробки і перевірки моделі була складена і реалізована програма формувального експерименту, яка складалася з декількох етапів. Розкрито шляхи реалізації педагогічних умов, спрямованих на формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до формування здорового способу життя.


Ключові слова


експериментальне дослідження; здоровий спосіб життя; модель підготовки; етап проведення; критерії і показники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова. – [3-є вид.]. – К. : Знання, 2007. – С. 34-39.

Митропольский А.К. Техника статистических вычислений / А.К. Митропольский. – М. : Наука, 1971. – 576 с.

Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента / Л.З. Румшиский. – М. : Наука, 1971. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ