DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2014-0.%p

PODOBIEŃSTWA I ODMIENNOŚCI TRENINGU NARCIARSKIEGO OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Piotr Winczewski, Jakub Szostak

Анотація


Poniżej zaprezentowano badania nad podobieństwami i odmiennościami treningu stosowanego w narciarstwie biegowym osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. W oparciu o ankietowanie respondentów oceniono formy aktywności sportowców w pełnym rocznym cyklu treningowym. Badaniami objęto reprezentantów: Polski, Czech, Szwecji Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Norwegii, Japonii, Ukrainy oraz Austrii.


Ключові слова


Trening sportowy; niepełnosprawność; narciarstwo biegowe.

Повний текст:

PDF

Посилання


Burkett B., Technology in Paralympic sport: performance enhancement or essential for performance?, «British Journal of Sports Medicine» 2010, Nr 44(3), s. 215-220.

Capio C., Mascolo G., Sit C., Methods and Tehnologies for Leisure, Recreation, and an Accesible Sport, w: S. Federici, M. Scherer (red.), Assistive Technology Assessment Handbook, CRC Press, Boca Raton 2012.

Dyer B., Naroozi S., Redwood S., Sewell P., The design of lower limb sports prostheses: fair inclusion in disability sport, «Disability & Society», Volume 25, Issue 5, 2010, s. 593-602.

Gibb S., Equality of opportunity and anti-discriminatory practice [w:] Miller J. (red.) Care in practice for Higher Still, Hodder Arnold, London 2005.

Koc B., Bieg na orientację, SiT, 1985, Warszawa.

Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Milanowska K., Stachowska M., Rehabilitacja społeczna [w:] Dega W., Milanowska K. (red.), Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 1993.

Morgulec-Adamowicz N., Monika-Iwaniszewska M., Narciarstwo Klasyczne i alpejskie, s. 288-312 w: A. Kosmol (red.), Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, AWF, Warszawa 2008.

Newell R., Questionnaires, s. 94-115 w: Gilbert N. (red.), Researching Social Life, Sage Publications, London 1996; D. De Vaus, Surveys in Social Research, University College London, London 1996.

Ptacek J. T., Pierce G. R., Issues in the study of stress and coping in rehabilitation settings, «Rehabilitation Psychology», May 2003, Nr 48 (2), s. 113-124.

Rutkowska E., Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością, «Niepełnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania», nr III/2012(4), s. 39-52.

Sadowski G., Drogi rozwoju narciarstwa biegowego na świecie i w Polsce, GOLDRUK, Nowy Sącz 2012.

Smith A., Thomas N., The politics and policy of inclusion and technology in Paralympic sport: beyond Pistorius, «International Journal of Sport Policy and Politics» Volume 4, Issue 3, 2012, Special Issue: Olympic and Paralympic Policy, s. 397-410.

Winczewski P., Trail – orienteering jako forma aktywności osób niepełnosprawnych ruchowo, Forum Edukacyjne Fizjoterapii i Kosmetologii 1/2012, s. 27-33.

Winczewski P., Zabawy ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, Jedność, Kielce 2013.


Пристатейна бібліографія ГОСТ