DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2014-0.%p

RODZINNE ASPEKTY ASPIRACJI EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY

Urszula Gruca-Miąsik

Анотація


Dążenia odgrywać znaczącą rolę w życiu społecznym i indywidualnego życia, ponieważ przepisy młodych ludzi, ich zawodowe, rodzinne i materiał przyszłości w dużej mierze zależy od nich. Istnieją różne rodzaje pragnienia. Autor artykułu zaznacza edukacyjne i zawodowe aspiracje, z uwzględnieniem ich orientacji. Na podstawie przeprowadzonych badań Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie są edukacyjne i zawodowe aspiracje licealista.


Ключові слова


edukacyjne dążenia; aspiracje zawodowe; środowiska; rodziny; młodzieży.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogaj M., Aspiracje edukacyjne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A – F. Wydawnictwo Akademickie «Żak», Warszawa 2003.

Graca T., Aspiracje jako motywacyjny czynnik regulujący działanie człowieka, [w:] P. Tyrała (red.), Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa, WSP, Rzeszów 1997.

Dróżka W., Pokolenia nauczycieli, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1993.

Dyrda M. J., Pedagogika społeczna. O aspiracjach jakości i sensie życia, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA- JR, Warszawa 2009.

Kupczyk J., Uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży w starszym wieku szkolnym, UAM, Poznań 1978.

Lewowicki T., Aspiracje dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1987.

Mianowska E., Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008.

Sikora E., (Nie)realne marzenia?: aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

Sołdra- Gwiżdż T., Gwiżdż O., Aspiracje edukacyjne i zawodowe, plany i dążenia życiowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Opola, Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski w Opolu, Opole 2005.

Szczepska-Pustkowska M., Aspiracje, [w]: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo «Żak», Warszawa 2003, T.1.

Wołk M., Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania, Nowa Szkoła, 2006, nr 1, s. 44-51.

Rzymełka-Frąckiewicz A., Politycy wobec przemian edukacyjnych, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010.

Żegnałek K., Aspiracje jako wyznacznik efektywności edukacyjno-wychowawczej, [w:] Tyrała P. (red.), Aspiracje a rzeczywistość edukacyjn-wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa, WSP, Rzeszów 1997.


Пристатейна бібліографія ГОСТ