DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2014-0.%p

ZASTOSOWANIE TRENINGU OBWODOWEGO NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU MŁODZIEŻY Z RÓŻNĄ SZYBKOŚCIĄ DOJRZEWANIA BIOLOGICZNEGO

Władimir Сhodinow

Анотація


Głównym środkiem realizacji zadania w dziedzinie wychowania fi zycznego jest aktywność ruchowa. Dzisiejsze wychowanie fiyczne spełnia funkcję kompensacyjną w porównaniu do coraz bardziej ubożejącego (w wyniku postępu cywilizacyjnego) codziennego zapotrzebowania na wysiłek fi zyczny i przejaw motoryczności. Zwracając uwagę na rolę treningu obwodowego chciałoby się podkreślić jego miejsce i znaczenie dla rozwoju wydolności fi zycznej dzieci i młodzieży.


Ключові слова


trening obwodowy; młodzież; motoryczność; wysiłek fizyczny.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza «Impuls», 2005.

Chodinow W., Efekty adaptacji wypoczynku aktywnego, Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2008.

Jaskólski A., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, Wrocław: AWF, 2002.

Nowak S., Mucha D., Klasyfikacja, rozwój i ocena ruchów człowieka, Radom: Politechnika Radomska, 2007.

Sozański H., Podstawy teorii treningu sportowego, (praca zbiorowa), Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu, 1999.

Волков Л.B., Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев: Олимпийская литература, 2002.

Дуб I.M., Застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах в умовах підвищеної радіації, Київ: Міжнародна фінансова агенція, 1998.

Шолих M., Круговая тренировка, Москва: Физкультура и спорт, 1966.


Пристатейна бібліографія ГОСТ