DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2014-0.%p

MASAŻ JAKO WSPOMAGANIE ODNOWY BIOLOGICZNEJ W SPORCIE

Michał Bąkowicz

Анотація


Artykuł dotyczy roli masażu wspomagającego odnowę biologiczną w sporcie. dzięki zastosowaniu różnego rodzaju zabiegów odnawiających, głównie fi zykoterapii i kinezyterapii. Po zakończeniu leczenia badani sportowcy mogli powrócić do uprawianej przez nich dyscypliny sportu. W dzisiejszych czasach bez odpowiedniego wspomagania procesów treningowych nie jest możliwe odniesienie spektakularnego sukcesu, bez trwałego uszczerbku na zdrowiu. Celem badań było określenie roli i przydatności masażu w sporcie.


Ключові слова


masaż wspomagający; sportowcy; uraz; sport

Повний текст:

PDF

Посилання


Kasperczyk T., Magiera L., Mucha D., Walaszek R., «Masaż z elementami rehabilitacji», Kraków, 2006 r.

Magiera L., Walaszek R., «Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej », Kraków, 2008 r.

Magiera L., «Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej», Kraków, 2009 r.

Podgórski T., «Masaż w rehabilitacji i sporcie», Warszawa, 1996 r.


Пристатейна бібліографія ГОСТ