DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2011-0.%p

Визначення змісту та структури підготовки фахівців з фізичного виховання дошкільних навчальних закладів в педагогічних університетах у сучасних умовах

Олександр Ротар, Андрій Ладиняк, Сніжана Дейнега

Анотація


У статті визначено структуру та зміст професійної підготовки фахівців з фізичного виховання дошкільників. Розглянуто основні професійні вимоги, призначення фахівців з фізичного виховання дошкільників. Висвітленні основні проблеми дошкільного фізичного виховання, дається характеристика основним видам і компонентам професійної діяльності фахівців з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Дається характеристика, об’єкту, предмету і профілю фахівця. Визначенні кваліфікація і посадове призначення фахівця.


Ключові слова


фізичне виховання; дошкільник; професійна підготовка; професійне призначення; кваліфікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксенова Н. Повышение уровня двигательной активности и дозировка физической нагрузки на физкультурных занятиях / Н. Аксенова // Дошкольное воспитание. – 2000. – №6. – С. 37-48.

Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологический, экологический и организационный аспекты) / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1990. – №1. – С. 22-26.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М., 1989. – 191 с.

Виленский М.Я. Формирование физической культуры личности учителя в процессе его профессиональной подготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / М.Я. Виленский. – М., 1990. – 84 с.

Панкратьев Е.И. Педагогические проблемы физического воспитания детей дошкольного возраста / Е.И. Панкратьев // Теория и практика физической культуры. – 1990. – №11. – С.13-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ