DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2011-0.%p

Впровадження традицій фізичного виховання Київської Русі у позакласній та позашкільній роботі в школі

Ірина Райтаровська

Анотація


В статті розглянути основні завдання позакласної та позашкільної роботи; їх рішення за допомогою історичних традицій українського народу; застосування елементів фізичного виховання Київської Русі на позакласних і позашкільних заняттях; різноманітні форми роботи які мають не тільки яскраве забарвлення і зміст, а й значно підвищують інтерес до історії рідного народу, бажання примножувати його славу власними здобутками.


Ключові слова


позакласна; позашкільна робота; тіловиховання; традиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробей Г.В. Методичні рекомендації організації занять з фізичного виховання / Г.В. Воробей // Обрії. – 1996. – №3. – С.73–76.

Жарський Е. Історія українського фізичного виховання / Е. Жарський // Спортивний альманах. – Львів, 1933. – С.10–14.

Деделюк Н.А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі : дис. ... канд. наук. з фіз. вих. і спорту / Деделюк Ніна Автономівна. – Львів, 2004. – С. 135–143.

Пермяков А. А. Внешкольное физическое воспитание подростков / А.А. Пермяков // Радянська школа. – К., 1989. – С. 24.

Трофим’як Б.Є. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ століття до 1939 року) / Б.Є. Трофим’як – К. : ІЗМН, 1997. – 424 с.

Приступа Є.Н. Система народних знань і уявлень про фізичне виховання людини / Є.Н. Приступа // Традиції фізичної культури в Україні : зб. наук. статей. – К. : ІЗМН, 1997. – С.131–147.

Старков В.О. У здоровому тілі й дух здоровий, або до витоків української фізичної культури за Київської Русі / В.О. Старков // Берегиня. – 1997. – №1 – С.70–71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ