Забезпечення якості освіти за спеціальністю 017: стан проблеми

Автор(и)

  • Юлія Петрова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна, Україна https://orcid.org/0009-0004-4177-0578
  • Микола Прозар Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0003-0833-9685
  • Олександр Алєксєєв Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-6950-4413
  • Юрій Юрчишин Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-0404-9384
  • Сергій Андреєв ЗВО «Подільський державний університет», Кам’янець-Подільський, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-6346-5273
  • Дарія Кондратюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна, Україна https://orcid.org/0009-0008-2453-6682

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2024-Випуск%2029(1).28-35

Ключові слова:

якість освіти, анкетне опитування, освітньо- професійна програма, стейкхолдери, акредитація

Анотація

Наразі якість освіти є одним із найважливіших критеріїв успішного функціонування та реалізації освітньо-професійних програм зокрема та закладів вищої освіти загалом. Обов’язковою умовою покращення якості надання освітніх послуг у закладах вищої освіти є залучення до цього процесу здобувачів, як окремої групи стейкхолдерів. Мета дослідження – аналіз участі здобувачів вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт у процесі внутрішнього забезпечення якості на ОПП «Тренер з видів спорту». Методи. Здійснивши аналіз літературних джерел, систематизувавши їх та узагальнивши, виокремили найбільш поширеніші форми залучення студентів до покращення якості вищої освіти; соціологічні методи, а саме анкетне опитування використали для проведення констатувального педагогічного експерименту, для цього використали результати анкети «Освітня програма очима здобувачів», одержані впродовж 2022-2023 років; математико-статистичні методи дослідження використали для опрацювання даних та визначення відсоткових співвідношень результатів анкетувань. Результати. П ід ч ас дослідження встановлено, що залучення здобувачів вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт до процесу внутрішнього забезпечення якості освіти відбувається через анкетне опитування; співпрацю з органами студентського самоврядування; участь у засіданнях кафедри спорту і спортивних ігор, вченій раді факультету фізичної культури; через функціонування Google Forms, які представлені на сайті кафедри для внесення пропозицій щодо проєктів освітньо-професійних програм; через неформальне спілкування із завідувачем кафедри, деканом факультету, ректором університету; включення студентів у групу розробників освітньо-професійних програм. Про ефективність реалізованих шляхів участі студентів у системі внутрішнього забезпечення якості освіти свідчать результати анкетних опитувань «Освітня програма очима здобувачів». Проаналізувавши дані 2022 та 2023 років, дійшли висновку, що за рік динаміка оцінки освітньо-професійних програм «Тренер з видів спорту» дещо покращилась, зокрема здобувачі вищої освіти на 0.5 % більше задоволені переліком освітніх компонентів навчальних планів; на 2 % ‒ кількістю часу, виділеного на практичну підготовку; загальна оцінка якості змісту освітніх програм та рівень викладання освітніх компонентів покращився, на думку респондентів, на 1.8 %; оцінка якості навчально-методичного забезпечення дисциплін також покращилась на 2.9 %.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09

Як цитувати

Петрова, Ю., Прозар, М., Алєксєєв, О., Юрчишин, Ю., Андреєв, С., & Кондратюк, Д. (2024). Забезпечення якості освіти за спеціальністю 017: стан проблеми. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (29(1), 28–35. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2024-Випуск 29(1).28-35