DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2011-0.%p

Правові та науково- методичні аспекти організації фізичного виховання учнів, що за станом здоров’я відносяться до спеціальних медичних груп

Валерій Мазур, Олег Вергуш, Олександр Колісник

Анотація


У статті на теоретичному рівні розглядаються науково-методичні та правові аспекти організації фізичного виховання школярів, що займаються в спеціальних медичних групах. Розглянуто механізми поділу дітей, що мають відхилення в стані здоров’я, на підгрупи. Також, наведений приклад засобів фізичного виховання, які можна використовувати зі школярами спеціальних медичних груп для покращення їхнього здоров’я.


Ключові слова


спеціальна медична група; навчальні програми; здоров’я; стан здоров’я; внутрішні органи; травна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар І.Р. Теорія і методика фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи : методичний посібник / І.Р. Боднар – Львів : ЛДІФК, 2004. – 38 с.

Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти. Наказ Міністерства освіти України 25.05.98 №188 (z0500-98).

Дубовий О.М. Методика фізичного виховання студентів віднесених за станом здоров’я до СМГ : навч. посібник для студент. вищих і серед. спец. навч. закладів / О.М. Дубовий, В.І. Завацький, Ю.О. Короп. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 220 с.

Поташню Р.З. Оздоровча спрямованість професійної діяльності вчителя фізичної культури / Р.З. Поташню // Матеріали наук.-метод. конф. «Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні». – Луцьк : Надстир’я, 1994. – С. 94-95.

Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання : підручник [у 2-х т.] / [за ред. Т.Ю. Круцевич]. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – Т. 1. – 391 с.

Шутка Г.М. Соціально-педагогічні передумови формування фізичної підготовленості дітей у літньому оздоровчому таборі / Г.М. Шутка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків- Львів : ХДАДМ (ХІПІ), 2003. – №18. – С. 48-52.

Язловецкий В.С. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным здоровьем / В.С. Язловецкий. – К. : Здоровье, 1991. – 232 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ