DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2011-0.%p

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при порушеннях зору у дітей шкільного віку

Руслан Бутов

Анотація


Фізична реабілітація є невід’ємною ланкою лікування дітей з вадами зору і має на меті сприяти покращенню діяльності зорового аналізатора, розвитку в них фізичних та розумових якостей, формування компенсаторних способів діяльності водночас з корекцією первинних і вторинних відхилень у розвитку для забезпечення оптимальної інтеграції в сучасні умови життєдіяльності. У статті розкриваються особливості застосування різних засобів фізичної реабілітації при порушеннях зору у дітей шкільного віку. Дається характеристика щодо застосування різних видів лікувальної фізичної культури, особливостей застосування рухливих ігор і лікувального масажу.


Ключові слова


порушення зору; лікувальна фізична культура; масаж; гімнастика; рухливі ігри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аветисов Е.С. Фізкультура при короткозорості / Е.С. Аветисов, Є.І. Лівадо, Ю.А. Курпан. – М. : Советский спорт, 1993. – 80 с.

Ковалевський Є.І. Профілактика слабозорості і сліпоти у дітей / Є.І. Ковалевський. – М. : Медицина, 1998. – 98 с.

Коноваленко В.В. Артикуляційною і пальчикова гімнастика / В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. – М. : Гном-Пресс, 1998. – 67 с.

Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов / Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., Мироненко А.Н. – М. : Советский спорт, 2001. – 319 с.

Маллаєв Д.М. Ігри для сліпих і людей з вадами зору / Д.М. Маллаєв. – М. : Советский спорт, 1992. – 60 с.

Физическая реабилитация / [Бирюков А.А., Валеев Н.М., Захарова Л.С и др.] ; под ред. С.Н. Попова. – [3-е изд.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 608 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ